Φύλλο της
23ης Μαΐου 2002

Αρχική | Ποιοί είμαστε | Επικοινωνία | Διαφήμιση | Συνδρομές | Αρχείο
 


 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ >> Γενικές
 
Επισκέψεις σχολείων στο διατηρητέο Υδροκίνητο Συγκρότημα
Τα παιδιά μαθαίνουν την τεχνολογία του χθες.
 
  Συνεχίζονται οι επισκέψεις Σχολείων του Νομού μας στο διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού Υδροκίνητο Συγκρότημα της περιοχής Εφταπίττας

  Οι επισκέψεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής και διοργανώνονται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας και αφορούν στη μελέτη:

  α. της προβιομηχανικής τεχνολογίας
  β. της διατροφικής τριάδας: νερό - ψωμί - λάδι
  γ. της ενέργειας - υδροκίνησης
  δ. των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης φυσικών πόρων 
  ε. της χρήσης - χρησιμότητας του νερού (ποταμών, χειμάρρων, …)
  ζ. της τοπικής ιστορίας

  Εξάλλου, τον χώρο του Μουσείου του Συγκροτήματος Υδροκίνησης επισκέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα τέσσερα τμήματα του 35ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και δυο τμήματα των μονοθέσιων σχολείων Αργυρών και Σελών.

  Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από την υπεύθυνη λειτουργίας του Μουσείου κυρία Μαρία Χόνδρου - Στρατουδάκη και κατά την διάρκεια των εργασιών παρίστατο η υπεύθυνη του τμήματος Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας κυρία Νίκη Λέφα.