ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Πρόσκληση μετόχων σε Γ.Σ., τη Δευτέρα 12 Αυγούστου

Κατόπιν της από 22-7-2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1927 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,

καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1927 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013, και ώρα 7.30μ.μ. στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Αιγίου «Ευτέρπη» με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
2) Τροποποίηση άρθρου 7 του καταστατικού ως προς το μετοχικό κεφάλαιο

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τα αποδεικτικά τραπεζικής καταβολής τού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τα τυχόν πληρεξούσιά τους στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη η οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα τη Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 και ώρα 7.30μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Saitis Home Έπιπλα