Ενδιαφέροντα άρθρα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Προτάσεις για τη συμπλήρωση τους - Γράφει ο Δημήτρης Κακαβάνης*

 


1. Εάν μπείτε στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr θα μπορέσετε να δείτε το Μηχανογραφικό Δελτίο για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και το παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ.

2. Μπαίνετε με τους κωδικούς σας στο Μηχανικό για την Τριτοβάθμια. Θα δείτε τις σχολές που μπορείτε να επιλέξετε. Έχουν αφαιρεθεί οι σχολές που έχουν ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) μεγαλύτερη από το δικό σας Μέσο Όρο των τεσσάρων βαθμολογιών στα μαθήματα που γράψατε. Υπάρχει περίπτωση να μη μπορείτε να δείτε Μηχανογραφικό, εάν σε καμία σχολή δεν επιτρέπεται η είσοδός σας, λόγω ΕΒΕ.

3. Διαβάζετε σιγά σιγά και με προσοχή τα ονόματα των σχολών που βλέπετε.

4. Αναζητείστε πληροφορίες και λεπτομέρειες για προγράμματα σπουδών , Μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση.

5. Αναζητείστε πληροφορίες για σχολές που δεν γνωρίζετε.

6. Συζητείστε με την οικογένειά σας τις δυνατότητες στήριξής σας, π.χ. οικονομική στήριξη.

7. Εαν σας ενδιαφέρει μεταγραφή σε άλλη πόλη : Α.  Πρέπει να δείτε τις αντιστοιχίες των σχολών μεταξύ τους. Υπάρχει περίπτωση να επιτύχετε σε σχολή που έχετε δηλώσει, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη σε  Πανεπιστήμιο άλλης πόλης. Β.  Σήμερα υπάρχει η λεγόμενη βάση μεταγραφής ,είναι 2750 μόρια. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η μεταγραφή ενός ενδιαφερομένου σε μια άλλη σχολή αν τα μόρια του είναι μέχρι 2750 λιγότερα από τα μόρια βάσης της σχολής. Γ. Δίνεται η δυνατότητα μεταγραφής σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού  πεδίου, αρκεί τα μόρια του ενδιαφερομένου να είναι όσο η βάση αυτού .  Δ. Πάντα ισχύουν και τα κριτήρια μεταγραφής.

8. Αξιολογείστε τον εαυτό σας : Προσωπικότητα, αξίες, ενδιαφέροντα, ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις,. Αναρωτηθείτε πώς θέλετε να είσαστε σε ηλικία 30-35 ετών;

9. Σκεφτείτε ότι θα βγείτε στην αγορά εργασίας το λιγότερο μετά από 5 χρόνια. Αναρωτηθείτε και ενημερωθείτε πώς θα είναι η αγορά εργασίας τότε. Ποιες είναι οι τάσεις σήμερα οι οποίες τότε θα είναι σε εφαρμογή.

10. Επιλέξτε και δηλώστε τις σχολές που σας ενδιαφέρουν . Τις δηλώνετε κατά σειρά ενδιαφέροντος. Και αν σας είναι δυνατόν κατά φθίνουσα σειρά μορίων προηγούμενων  εισαγωγικών εξετάσεων. Πρώτα οι υψηλόβαθμες και στο τέλος οι χαμηλόβαθμες. Καλό είναι οι σχολές που θα δηλώσετε να έχουν προηγούμενα μόρια περίπου 3000 παραπάνω  και 3000 παρακάτω από τα δικά σας.

11. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ. Πρόκειται για είσοδο σε ειδικότητες των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) όλης της χώρας. Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή του.  Περιέχει  σύγχρονες ειδικότητες με επαγγελματικό μέλλον σε ΙΕΚ όλης της χώρας. Ο υποψήφιος επιλέγει και δηλώνει όσες ειδικότητες επιθυμεί σε όποιο ΙΕΚ επιθυμεί με την σειρά που επιθυμεί. Έχει διατεθεί ειδικός αριθμός εισαγομένων  ειδικά για τους  υποψηφίους που θα συμπληρώσουν παράλληλο Μηχανογραφικό.  Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής  άσκησης. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν κατάταξη στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Πληροφορίες στα ΙΕΚ της χώρας. Εάν μπείτε στο  Παράλληλο Μηχανογραφικό θα διαβάσετε κάποιες λεπτομέρειες.

Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλά μπάνια.

 


*Ο Δημήτρης Κακαβάνης είναι Καθηγητής Μηχανολόγος Μηχανικός και Σύμβουλος σπουδών και σταδιοδρομίας.

Saitis Home Έπιπλα