Ενδιαφέροντα άρθρα

Πανελλήνιες Εξετάσεις: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής - Γράφει ο Δημήτρης Κακαβάνης*

 

Για μία ακόμα χρονιά οι Πανελλήνιες εξετάσεις έφθασαν προς το τέλος τους.

Οι Πανελλήνιες είναι ένα μεγάλο θέμα για την  χώρα μας. Γιατί περίπου 100 χιλιάδες μαθητές, που τελειώνουν ή έχουν τελειώσει τα λύκεια, είναι υποψήφιοι φοιτητές.
Επομένως 100  χιλιάδες οικογένειες και οι συγγενείς τους βρίσκονται σε μια αγωνία και εγρήγορση. Εκτός από αυτούς, είναι γνωστός ο κύκλος φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, βιβλία, εδικοί αναλυτές και όλοι αυτοί που για το δικό τους λόγο έχουν ένα ενδιαφέρον.

Δυο θέματα γύρω από τις εξετάσεις συζητούνται πάρα πολύ. Οι βάσεις  και πού θα κυμανθούν, μάλιστα η σχετική συζήτηση αρχίζει πριν οι μαθητές γράψουν Πανελλήνιες και το άλλο θέμα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κρίσεις γύρω από τις βαθμολογίες και ειδικά το  ότι μαθητές εισάγονται σε σχολές έχοντας γράψει  στα μαθήματα για βαθμούς 1,2,3, και 4 με άριστα το 20.

Από φέτος το Υπουργείο Παιδείας και για τα δυο αυτά θέματα έκανε κάποιες ρυθμίσεις.  Όρισε βάσεις, οι οποίες  στην ουσία μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ,και με τον ορισμό αυτών των βάσεων αποφεύγεται  η επιτυχία  υποψηφίων με πολύ χαμηλή βαθμολογία.

Ουσιαστικά δεν όρισε συγκεκριμένες βάσεις – βαθμολογίες για τις σχολές, τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να ξεπεράσουν για να επιτύχουν σε κάποια σχολή αλλά όρισε ένα μηχανισμό υπολογισμού βάσης  για κάθε σχολή. Η βάση αυτή επηρεάζεται από τους βαθμούς που έγραψαν οι υποψήφιοι, άλλα και από τα Πανεπιστήμια. Ονομάζεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  ΕΒΕ και αυτή τη βάση – βαθμολογία πρέπει να ξεπεράσει ο υποψήφιος για κάθε μια σχολή που τον  ενδιαφέρει, με τη βαθμολογία του στα μαθήματα που εξετάστηκε.

 

Θα κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε τι είναι και πώς ορίζεται αυτή η ΕΒΕ.

Οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περίπου 500. Οι σχολές αυτές δεν είναι χύμα και όλες μαζί επάνω στο Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο συμπληρώνουν οι υποψήφιοι, αλλά έχουν χωριστεί σε 4 ομάδες. Οι ομάδες αυτές λέγονται Επιστημονικά Πεδία. Δηλαδή υπάρχουν 4 Επιστημονικά Πεδία σχολών.  Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν  τις σχολές από ένα επιστημονικό πεδίο και αυτό το πεδίο το έχουν δηλώσει  στο σχολείο τους και παρακολουθούν τα ανάλογα μαθήματα. Για να μπορέσουν να περάσουν σε μια σχολή γράφουν πανελλήνιες εξετάσεις σε 4 μαθήματα, τα οποία είναι σχετικά με το πεδίο που έχουν επιλέξει. Δηλαδή υπάρχουν 4 επιστημονικά πεδία σχολών, 4 ομάδες υποψηφίων , μια για κάθε πεδίο και 4 εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε πεδίο. Από τις βαθμολογίες των μαθημάτων αυτών βγαίνουν τα λεγόμενα μόρια και ανάλογα ο υποψήφιος  περνάει ή όχι σε κάποια σχολή του πεδίου που έχει επιλέξει. Από φέτος από τις βαθμολογίες αυτές  θα υπολογίζεται και το αν ξεπερνά ή όχι την ελάχιστη βάση εισαγωγής  των σχολών που θα ήθελε να επιτύχει.

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα επιστημονικό πεδίο υπάρχουν 10000 υποψήφιοι. Αυτοί , λοιπόν, θα γράψουν εξετάσεις στα 4 μαθήματα του πεδίου τους . Επομένως  κάθε ένας από αυτούς θα έχει 4 βαθμούς . Ας ονομάσουμε τα μαθήματα Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν 10000 βαθμοί στο Μ1 και στα Μ2, Μ3, Μ4. Παίρνουμε αυτούς τους 10000 βαθμούς του Μ1 τους προσθέτουμε όλους μεταξύ τους και το άθροισμα το διαιρούμε με το 10000. Ο αριθμός που θα βρούμε λέγεται  Μέσος Όρος  των βαθμών στο μάθημα Μ1. Το ίδιο κάνουμε και  με τους βαθμούς στα μαθήματα  Μ2, Μ3, και Μ4.  Έτσι έχουμε 4 αριθμούς που ο καθένας είναι ο Μέσος Όρος του καθενός από τα  4 μαθήματα.  Αυτούς τους 4 Μέσους Όρους τους προσθέτουμε μεταξύ τους και το άθροισμα το διαιρούμε με το 4. Αυτό που βγαίνει λέγεται ο  Μέσος Όρος των Μέσων Όρων. Βγαίνει ένας βαθμός, θα λέγαμε, που κατά κάποιο τρόπο δείχνει πώς έχουν γράψει γενικά οι υποψήφιοι της ομάδας αυτής  στα 4 μαθήματα που εξετάστηκαν.

Αυτός ο μέσος όρος των μέσων όρων πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή που λέγεται συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής , Συντελεστής ΕΒΕ. Το υπουργείο Παιδείας  όρισε τα άκρα αυτού του  συντελεστή το ελάχιστο, που είναι 0,8 και το μέγιστο που είναι 1,2. Το πόσο ακριβώς θα είναι το επέλεξαν τα Πανεπιστήμια  για κάθε μια σχολή τους. Έτσι το κάθε Πανεπιστήμιο για κάθε σχολή του έχει ορίσει έναν συντελεστή μεταξύ του 0,8 και του 1,2. Δηλαδή όπως είπαμε στην αρχή υπάρχουν περίπου 500 σχολές σε όλα τα πανεπιστήμια, άρα υπάρχουν και 500 συντελεστές,  ένας για κάθε σχολή.

Ένα παράδειγμα, αν ο μέσος όρος των μέσων όρων είναι 15 και ο συντελεστής μιας σχολής είναι 0,8 τότε 15χ0,8=12 , αν ο συντελεστής είναι 1,2 τότε 15χ1,2=18. Οι αριθμοί 12 και 18 λέγονται Ελάχιστη Βάση εισαγωγής για τη σχολή αυτή. Έτσι όταν θα διορθωθούν όλα τα γραπτά και είναι γνωστοί όλοι οι βαθμοί τότε θα υπολογιστούν και οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής και βέβαια όπως είπαμε θα είναι 500 ΕΒΕ. Αφού 500 είναι οι σχολές.

Τους 4 βαθμούς κάθε μαθητή τους προσθέτουμε μεταξύ τους το άθροισμα το διαιρούμε με το 4 και ο αριθμός που βγαίνει είναι ο μέσος όρος των βαθμών του μαθητή. Αν ο μέσος όρος των βαθμών  είναι ίσος ή πάνω από την ΕΒΕ μιας σχολής τότε ο μαθητής μπορεί να δηλώσει τη σχολή αυτή και πιθανόν να περάσει σε αυτή. Αν ο μέσος όρος των βαθμών του μαθητή είναι κάτω από τις ΕΒΕ όλων των σχολών του πεδίου του τότε δεν περνάει πουθενά.

Κάποιοι υποψήφιοι δεν εξετάζονται μόνο στα 4 μαθήματα, αλλά και σε ειδικά μαθήματα και σε πρακτικές δοκιμασίες. Υπάρχουν σχολές που δεν είναι μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λυκείων. Για όλα αυτά υπάρχουν ανάλογες ρυθμίσεις.

Έτσι, από φέτος θα υπάρχει  βάση για κάθε σχολή. Όποιος έχει μέσο όρο των 4 βαθμολογιών, στα μαθήματα που εξετάστηκε, κάτω από αυτή τη βάση δεν θα περνάει  στη σχολή και έτσι δεν θα εισάγονται  μαθητές που έχουν γράψει για βαθμούς 1 ή 3 ως άλλες χρονιές.

Για την εισαγωγή ,λοιπόν, σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, όπου αυτά απαιτούνται.
β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και
γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από τους βαθμούς του στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου και από τους βαθμούς στα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες όπου αυτά απαιτούνται.


*Ο Δημήτρης Κακαβάνης είναι Καθηγητής Μηχανολόγος Μηχανικός και Σύμβουλος σπουδών και σταδιοδρομίας.

Saitis Home Έπιπλα