Ενδιαφέροντα άρθρα

Επίκαιρες οδηγίες προς "ναυτιλομένους"... περί μηχανογραφικού δελτίου - Γράφει ο Δημήτρης Κακαβάνης

 

Τις  προάλλες είχα γράψει δυο τρία πράγματα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, ας πούμε τώρα για το Μηχανογραφικό Δελτίο. Είναι ο καιρός που συμπληρώνεται και υποβάλλεται.
Το Μηχανογραφικό Δελτίο ήταν ένα έντυπο , τώρα είναι ένα ηλεκτρονικό έντυπο, επάνω στο οποίο είναι καταγεγραμμένες όλες οι σχολές και τα τμήματα σχολών ,Ανωτάτου Πανεπιστημιακού επιπέδου , όπου μπορεί κάποιος να σπουδάσει μια επιστήμη.

Για εφέτος τα τμήματα αυτά είναι 459 και είναι χωρισμένα σε 4 ομάδες οι οποίες λέγονται Επιστημονικά Πεδία Ε.Π.

Ε.Π. 1ο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
Ε.Π. 2ο Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Ε.Π. 3ο Επιστήμες Υγείας
Ε.Π. 4ο Πληροφορικής και Οικονομίας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τα τμήματα από ένα Επιστημονικό Πεδίο και με κάποιες προϋποθέσεις και από ένα δεύτερο . Και μπορεί να δηλώσει από ένα έως όλα.
Δηλαδή το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι ένα έντυπο επάνω στο οποίο ο υποψήφιος φοιτητής δηλώνει σε ποια τμήματα  θα ήθελε να περάσει και να σπουδάσει και μάλιστα με σειρά επιθυμίας, βάζοντας δίπλα σε  κάθε τμήμα έναν αριθμό από το 1 που δηλώνει την πρώτη του επιθυμία έως τον αριθμό όσα θέλει να δηλώσει. Αν δηλαδή ο υποψήφιος επιθυμεί να περάσει σε 25 τμήματα η αρίθμηση των τμημάτων θα είναι από το 1 έως το 25.

Τώρα, αν θα περάσει και σε ποιό τμήμα εξαρτάται από τον αριθμό μορίων που έχει συγκεντρώσει από τις εξετάσεις  των μαθημάτων που έγραψε και από πολλούς άλλους παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να ξέρει .

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο υποψήφιος δεν εισάγεται σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει , ακόμα και αν τα μόρια που έχει συγκεντρώσει είναι αρκετά για να περάσει. Και βέβαια αυτό είναι λογικό πώς θα περάσει σε μια σχολή που δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιθυμίες του, δεν την έχει δηλώσει.

Πριν ο υποψήφιος καθίσει μπροστά στον υπολογιστή για να συμπληρώσει το Μηχανογραφικό του Δελτίο οφείλει να σκεφτεί και να συζητήσει με τους δικούς του κάποια πράγματα. Ας δούμε μερικά :
1ο. Τον ενδιαφέρει πράγματι να σπουδάσει ή δεν καίγεται και πολύ.
2ο . Έχει υπόψη του κάποια συγκεκριμένη σχολή ,κάποια επιστήμη ή όπου κάτσει η μπίλια.
3ο . Θέλει να σπουδάσει ,για κάποιους λόγους δικούς του, σε μεγάλη πόλη ή επαρχιακή.
4ο . Υπάρχει οικονομική άνεση ή υπάρχουν δυσκολίες.
5ο . Τον ενδιαφέρει το «όνομα» και πόσο δημοφιλές είναι το Πανεπιστήμιο που θέλει.
6ο . Θα ήθελε να περάσει σε κάποιο πρώην ΑΤΕΙ που σήμερα είναι ΑΕΙ.
7ο . Τι ξέρει για τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων που τον ενδιαφέρουν αλλά και των άλλων τμημάτων  που δεν τον ενδιαφέρουν.  
8ο . Τον ενδιαφέρει η επαγγελματική του αποκατάσταση σύμφωνα με αυτό που σπούδασε.
9ο . Τον ενδιαφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές εδώ ή στο εξωτερικό.
10ο . Τον ενδιαφέρει αν το τμήμα  που θα περάσει επιτρέπει μεταγραφή σε κάποια άλλο τμήμα  σε άλλη πόλη.
11ο . Ενδιαφέρεται για μεταγραφή.
12ο . Γνωρίζει οι σχολές και τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν  ποιά επαγγελματική αποκατάσταση προσφέρουν.
13ο . Σκέπτεται να ξαναγράψει Πανελλήνιες.
14ο . Τι γνωρίζει για την οργάνωση ,τη δομή και την λειτουργία των τμημάτων που τον ενδιαφέρουν.
15ο . Ποια είναι αυτά που αναζητά και θέλει μέσα από τις σπουδές που θα κάνει.

Και βέβαια επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός μπορεί ο καθένας να βρει  να σκεφτεί και να συζητήσει  και άλλα πράγματα.
Μετά τα παραπάνω και αφού  ο υποψήφιος καταλήξει σε αποφάσεις, κάθεται μπροστά στον υπολογιστή για να επιλέξει τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να περάσει και τα οποία  στη συνέχεια θα δηλώσει επάνω στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Εδώ  χρειάζεται κάποια προσοχή, στη σειρά δηλαδή που θα βάλει τις επιθυμίες του.

ΠΡΟΣΟΧΗ,Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Δεν δηλώνει τα τμήματα που θέλει με την σειρά που τα δήλωσε ο φίλος ή η φίλη του.
Δεν δηλώνει τα τμήματα όπως είπε κάποιος στο φροντιστήριο
Δεν δηλώνει τα τμήματα όπως θέλουν οι δικοί του.
Δεν δηλώνει τα τμήματα σύμφωνα με τις περσινές, λεγόμενες , «βάσεις».
Δεν δηλώνει τα τμήματα γιατί είπε η συμπεθέρα ότι ο αδελφός της έχει μια κόρη που σπουδάζει εκεί και είναι πολύ καλά, ή ο γιος του απέναντι σπούδασε εκεί και τώρα είναι άνεργος ή τώρα βγάζει πολλά λεφτά.
Δεν  δηλώνει τμήματα που δεν θέλει να περάσει.

Ο υποψήφιος δηλώνει τα τμήματα σύμφωνα με την σειρά που επιθυμεί ο ίδιος, να περάσει και να σπουδάσει μια επιστήμη. Αρκεί να είναι πλήρως ενημερωμένος.

Τι θα κάνει , λοιπόν, θα πάρει τρία χαρτάκια , θα κοιτάξει τα τμήματα στο Μηχανογραφικό και θα διαλέξει και θα γράψει στο πρώτο χαρτάκι αυτά που θέλει οπωσδήποτε να περάσει. Στο δεύτερο χαρτάκι θα διαλέξει και θα γράψει αυτά που δεν έχει σε πρώτη επιλογή αλλά δεν τον πειράζει θα ήθελε να περάσει. Και στο τρίτο χαρτάκι θα διαλέξει και θα γράψει κάποια τμήματα που δεν θέλει, είναι χαμηλόβαθμα, αλλά χρειάζονται και αυτά γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα έλθουν τα πράγματα , μη μείνουμε κι απέξω.

ΠΡΟΣΟΧΗ τα τμήματα που θα επιλεγούν και θα δηλωθούν θα έχουν περσινές «βάσεις» 5000 μόρια επάνω και 5000 μόρια κάτω από τα μόρια του υποψηφίου.
Μα θα πει κάποιος τόσο πολύ; δεν πειράζει δεν ξινίζει κάτι, ούτε υπάρχει κάποιος φόρος , αντίθετα ποτέ κανείς δεν ξέρει και ειδικά εφέτος που τα πράγματα είναι τόσο μα τόσο διαφορετικά από προηγούμενες χρονιές.

Αυτά τα τμήματα που γράψατε στα τρία χαρτάκια και που είναι αυτά που επιθυμείτε θα τα βάλετε σε μια σειρά σύμφωνα με τις περσινές και προπέρσινες  «βάσεις» τους.
Έτσι θα έχετε φτιάξει ένα σύνολο τμημάτων από τις επιθυμίες σας τοποθετημένα κατά σειρά επιθυμίας και αριθμό μορίων.
Και αυτό το σύνολο θα το βάλετε επάνω στο Μηχανογραφικό.

ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ:
Ότι αν τα μόρια σας είναι πολλά αλλά εσείς θέλετε να βάλετε πρώτο ένα χαμηλόβαθμο τμήμα  βεβαίως αυτό θα βάλετε.
Αν θέλετε να βάλετε λίγα τμήματα , ας πούμε 5, βεβαίως αυτό θα κάνετε.
Αν κάποια τμήματα δεν τα θέλετε αν και περνάτε βεβαίως δεν θα τα βάλετε.
Αν οι γονείς σας σας  πιέζουν ,για κάποιους λόγους, για κάποια τμήματα και εσείς δεν θέλετε βεβαίως δεν θα τα βάλετε.
Να θυμόσαστε ότι πρέπει να είσαστε καλά πληροφορημένοι, όσες περισσότερες πληροφορίες τόσο καλύτερα και να γνωρίζετε τον εαυτό, σας ποιος είσαστε και τι θέλετε από τη ζωή σας.

Τα πράγματα είναι ωραία και εύκολα………Πρέπει να τα αγαπάς όμως………
Τις καλύτερες ευχές μου!

 

 

*Ο Δημήτρης Κακαβάνης είναι συνταξιούχος Καθηγητής Μηχανολόγος Μηχανικός και Σύμβουλος σπουδών και σταδιοδρομίας

Saitis Home Έπιπλα