Ενδιαφέροντα άρθρα

21 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα για το Σύνδρομο Down - Γράφει η Ιωάννα Μαρδά

Το Σύνδρομο Down αποτελεί μια από τις γνωστότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπου η συχνότητα εμφάνισής της κυμαίνεται σε 1 από 700 νεογνά. Η εμφάνιση του συνδρόμου είναι απότοκος τρισωμίας, δηλαδή ένα επιπλέον χρωμόσωμα προστίθεται στο ζευγάρι 21, με αποτέλεσμα το άτομο να φέρει συνολικά 47 χρωμοσώματα αντί 46.

Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από μυϊκή υποτονία και χαλαρές αρθρώσεις. Έχουν ένα ιδιαίτερο και αξιολάτρευτο χαμογελαστό προσωπάκι ∙ κοντή μύτη με πλατιά βάση, μικρό στόμα με χαμηλωμένα άκρα, ουρανίσκος υπέρμετρα αψιδωτός και η γλώσσα τους συχνά προεξέχει λόγω μυϊκής υποτονίας, δόντια μικρά και αραιά με ακανόνιστη διάταξη. Ο λαιμός τους είναι κοντός και πλατύς. Τα χέρια τους είναι κοντά και πλατιά, με χοντρά δάκτυλα, όπου στο τελευταίο τους δάκτυλο παρατηρείται να σχηματίζεται καμπύλη προς τα μέσα, ενώ στην παλάμη τους έχουν μόνο μια γραμμή που σχηματίζεται κατά μήκος. Επίσης, τα πόδια τους είναι κοντά και χοντρά με μεγάλο διάστημα μεταξύ πρώτου και δεύτερου δακτύλου. Τα μικρότερα παιδιά, εμφανίζουν προβλήματα σίτισης και κατάποσης – δυσφαγία. Μεγαλώνοντας, έχουν τάση για παχυσαρκία και εμφανίζουν κοντόχοντρη σωματοδομή κατά την ενηλικίωση.

Η φωνή τους είναι βαθιά, λαρυγγική με χαμηλή ένταση. Πολλές φορές έχουν προβληματική όραση (στραβισμός, μυωπία, καταρράκτης), προβλήματα ακοής, λόγω συχνών ωτίτιδων. Συνάμα, εμφανίζουν δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό τους, στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας (π.χ. δυσκολίες στη γραφή) και στην ακουστική επεξεργασία.

Τα χαμογελαστά αυτά πρόσωπα, εμπίπτουν στα γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης. Η νοητική καθυστέρηση εμφανίζεται σε διάφορους βαθμούς, π.χ. στην κατανόηση εννοιών, στην οπτική αντίληψη. Είναι συχνό φαινόμενο να μη καταλαβαίνουν το συνομιλητή τους ή να μη γίνονται τα ίδια κατανοητά, όταν μιλούν. Συχνά, η εκφραστική ικανότητά τους είναι χαμηλότερου επιπέδου από την αντιληπτική ικανότητα που έχουν.  Έχουν ευαισθησία και κλίση στη μουσική και το ρυθμό. Παρουσιάζουν μια ευχάριστη κοινωνική  προσωπικότητα, έχουν φιλική συμπεριφορά προς τους άλλους με έντονη την αίσθηση του χιούμορ.

Επιπλέον, τα παιδάκια με Σύνδρομο Down  έχουν προβλήματα άρθρωσης και φωνολογίας ή και τραυλισμό σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι γλωσσικές δυσκολίες περικλείονται στο φτωχό λεξιλόγιο και στη δυσχέρεια στην εκμάθηση κανόνων γραμματικής. Γενικά, παρατηρείται τηλεγραφική ομιλία.  Λόγω των σημαντικών προβλημάτων λόγου που έχουν, δυσκολεύονται στον πραγματολογικό τομέα- επικοινωνία. Γενικά, η έλλειψη συγκέντρωσης, τα προβλήματα με τη μνήμη τους, οι δυσκολίες στο λόγο, στην ομιλία, στον κινητικό συντονισμό και στο μαθησιακό τομέα, τα εμποδίζουν στην ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, στη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων εκδηλώνοντας προβλήματα συμπεριφοράς.

Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλα τα άτομα τα ίδια χαρακτηριστικά.

Στην κοινωνία μας, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών με αυτό το ένα παραπάνω χρωμόσωμα. Αξίζει να τα αγκαλιάζουμε, να τα βοηθάμε να τα στηρίζουμε. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο ξεχωριστά και ιδιαίτερα είναι.

Μαρδά Ιωάννα,
Φιλόλογος, M.Ed. (Master of Education)

Saitis Home Έπιπλα