Onus News

Η τραπεζική εμπειρία δίχως εργαζόμενους

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μάντζαρης
Website: https://economistmk.blogspot.com

Ο τραπεζικός τομέας είναι από εκείνους στον οποίο οι οργανισμοί που τον αποτελούν υιοθετούν αρκετά γρήγορα τις νέες τεχνολογίες. Στόχος η διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης του κάθε ιδρύματος στην αγορά, και ταυτόχρονα η εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και του καταναλωτή.

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στον τραπεζικό κλάδο έγινε αντιληπτή ήδη από το 1959, όταν οι τράπεζες συμφώνησαν σε ένα πρότυπο για μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες (Magnetic Ink Character Recognition, MICR), το οποίο κατοχυρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για χρήση στις επιταγές. Ακολούθως, κατά τη δεκαετία του 1960 αναπτύχθηκαν τα πρώτα μηχανήματα αυτόματων ταμειακών μηχανών (Automated Teller Machines, ΑΤΜ).

Έτσι, οι τράπεζες ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις με μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία των υπολογιστών, αυτοματοποιώντας ένα πλήθος εργασιών που έως τότε παραδοσιακά πραγματοποιούσε ένας άνθρωπος, μέσω χειρωνακτικής επεξεργασίας δεδομένων.

Από το 1973 και έπειτα ένα νέο σύστημα εδραιώθηκε παγκοσμίως, καθώς ιδρύθηκε η εταιρία παγκόσμιων διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Το δίκτυο αυτής επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε ένα ασφαλές, τυποποιημένο και αξιόπιστο περιβάλλον.

Σήμερα, μετά από αρκετές δεκαετίες εξελίξεων στο χώρο της τεχνολογίας, η πλήρης αυτοματοποίηση των τραπεζικών εργασιών κατά την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές είναι γεγονός. Από την ύπαρξη ηλεκτρονικών συστημάτων με την αποκλειστική χρήση του διαδικτύου και του e-Banking, έως τα αυτοματοποιημένα τραπεζικά καταστήματα, όπως αυτά της τράπεζας Πειραιώς.

Από τις 4 Ιανουαρίου 2018 η τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του τέταρτου αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-branch) στην περιοχή της Γλυφάδας, ενώ είχαν προηγηθεί εκείνα του δικτύου της τράπεζας στο Χαλάνδρι, στους Αμπελόκηπους και στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen.

Πολύ σύντομα όλες οι τράπεζες θα προχωρήσουν στη λειτουργία παρόμοιων καταστημάτων e-branch, καθώς αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια κατά το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους τις καθημερινές, καθώς και το Σάββατο.

Την ίδια στιγμή, η Πειραιώς σημειώνει ότι όλοι οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν στο διαθέσιμο προσωπικό για οποιαδήποτε απορία, να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και να εκπαιδευτούν στη χρήση των μηχανημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας για τις συναλλαγές τους. Η έννοια της εκπαίδευσης του πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 37,000 πελάτες κάθε μήνα πραγματοποιούν πάνω από 32,000 συναλλαγές στα e-branch της Πειραιώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογίες που προσφέρουν. Αυτό σημαίνει πως το μέλλον του τραπεζικού κλάδου είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, και συνεπώς οι πελάτες όπως και οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ