Onus News

Ποιες καταθέσεις προστατεύονται σε περίπτωση κρίσης

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μάντζαρης
Website: https://economistmk.blogspot.com

Καθώς πλησιάζει η στιγμή που η χώρα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα απόλυτης εποπτείας από τους δανειστές, οι τελευταίοι με κάθε τρόπο δηλώνουν την ανησυχία τους για την μετέπειτα πορεία. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες δημοσιεύουν αρκετά συχνά ενημερώσεις προς τους πελάτες τους, σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεών τους.

Οι τέσσερις (4) μεγαλύτερες τράπεζες στη χώρα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Οι καταθέσεις που τηρούνται στις τράπεζες ανεξαρτήτως νομίσματος καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ.

Σε ενδεχόμενη περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις της κάθε τράπεζας κατά του δικαιούχου καταθέτη, εφόσον και στην έκταση που έχουν καταστεί αυτές ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν τους τελευταίους 24 μήνες δεν έλαβε χώρα συναλλαγή σχετική με την κατάθεση και η αξία της κατάθεσης είναι μικρότερη από το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε στο ΤΕΚΕ η καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Ως συναλλαγή θεωρείται κάθε πραγματική συναλλαγή δικαιούχου καταθέτη ή τρίτου κατ' εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς την τράπεζα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Επίσης, το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100,000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης.

Τέλος, το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω προθεσμία μπορεί να επεκτείνεται κατ' ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες. Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

 

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ