Onus News

Μπλόκο στη συλλογή δεδομένων κατά φύλο και μισθό από τον Λευκό Οίκο

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μάντζαρης
Website: https://economistmk.blogspot.com

Η είδηση ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου μπλοκάρουν μία πρωτοβουλία του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Barack Obama, για τη συλλογή δεδομένων μισθών κατά φύλο, φυλή και εθνικότητα, συνεπάγεται σημαντικές εξελίξεις ως προς την ισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα.

Η Ivanka Trump, κόρη και σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, η οποία είναι σθεναρός υποστηρικτής της ισότητας των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, υποστήριξε θερμά την παραπάνω κίνηση. Οι επικριτές αναφέρουν ότι το χάσμα των μισθών θα συνεχιστεί εάν αποτύχουμε να θεσπίσουμε πολιτικές που προωθούν την ισότητα, και επομένως απλά το μπλοκάρισμα συλλογής στοιχείων που προσβάλλουν την ίση αντιμετώπιση αντρών και γυναικών δεν είναι επαρκής.

Σύμφωνα με την κίνηση Obama, από το 2018 θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ ο κανόνας που απαιτούσε από τις επιχειρήσεις τη συλλογή δεδομένων μισθών με βάση το φύλο, τη φυλή και την εθνικότητα. Σκοπός ήταν η ανάλυση των δεδομένων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο ανατροπής του κανόνα, τον οποίο ονόμασε ως «εξαιρετικά επαχθές» σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Να σημειωθεί, ότι τα δημογραφικά στοιχεία που περιλαμβάνουν το φύλο, τη φυλή και την εθνικότητα των εργαζομένων σήμερα αναφέρονται στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ από ιδιωτικές εταιρίες με εκατό (100) ή περισσότερους υπαλλήλους. Με την πρωτοβουλία Obama όμως, οι εργοδότες φοβήθηκαν ότι η πληροφόρηση θα ήταν πλέον δαπανηρή για μία επιχείρηση, καθώς τα δημογραφικά δεδομένα και τα στοιχεία μισθοδοσίας συνήθως φιλοξενούνται σε διαφορετικά συστήματα λογισμικού.

Ακόμα, πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη για παράδειγμα, εφαρμόζουν νόμους που εμποδίζουν τους δημόσιους και ιδιωτικούς εργοδότες να ζητούν από τους υποψήφιους για εργασία τον τρέχοντα ή προηγούμενο μισθό τους. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η σύνδεση του φύλλου ενός ανθρώπου με το μισθό, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο εργαζόμενο να διαχειριστεί καλύτερα τις διαπραγματεύσεις για τη νέα θέση εργασίας.

Έτσι, αν και η «η διαφάνεια των αμοιβών είναι σημαντική» σύμφωνα με την Ivanka Trump, η προτεινόμενη πολιτική δε φαίνεται πως μπορεί να αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων αποτελεί στόχο για κάθε χώρα, όμως η επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να γίνει ομαλά, και δίχως τη δημιουργία νέων πεδίων για συγκρούσεις. Η εξίσωση των μισθών απλά για λόγους ισότητας δεν είναι δίκαιη, ενώ την ίδια στιγμή, η παροχή μικρότερων αμοιβών σε μία γυναίκα απλά και μόνο εξαιτίας του φύλου και όχι της τελικής προστιθέμενης αξίας, είναι εξίσου λανθασμένη. Τέλος, σήμερα στις ΗΠΑ η μέση γυναίκα κερδίζει 79 σεντς για κάθε δολάριο που κερδίζει ένας άντρας σύμφωνα με το Business Insider, και επομένως υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος ως προς την ισότητα των μισθών.

 

Print