ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Εγκρίθηκε η πληρωμή του Νοεμβρίου

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 60.479.676,89 ευρώ για την πληρωμή μηνός Νοεμβρίου σε 270.325 δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Αυτό προβλέπει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια». Ειδικότερα στην απόφαση, αναφέρεται:

«Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 60.479.676,89€ (εξήντα
εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ
και ογδόντα εννέα λεπτά) για την πληρωμή μηνός Νοεμβρίου σε 270.325 (διακόσιους
εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιους είκοσι πέντε) δικαιούχους του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 2764 του
Ε.Φ.33-220».

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ