ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας: "Ερωτήματα προς τον ΣΥΔΙΣΑ για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας"

Επιστολή προς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ (ΣΥΔΙΣΑ), τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και τον ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, απέστειλε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας, απευθύνοντας ερωτήματα σχετικά με τον ΧΥΤΑ Αιγείρας.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

"Α. Από τον Ιανουάριο του 2019  ο ΧΥΤΑ Αιγείρας  βρίσκεται  εκτός  λειτουργίας μετά από τις μαχητικές και μεγάλης διάρκειας κινητοποιήσεις των κατοίκων  της ευρύτερης περιοχής και σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου.

Β. Το έγγραφο με Α.Π. 228295 της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  που από  28/12/2020 απεστάλη στην υπηρεσία σας, με θέμα "Διακοπή διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης  για το έργο "ΧΥΤΑ 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας στη θέση "Κακιχούνη" της ΔΕ Αιγείρας (ΠΕΤ 1907140725)"αναφέρει την διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο, ενώ ο σχετικός φάκελος τίθεται στο αρχείο.

Γ.  Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αιγίου αναφέρει σειρά μέτρων που διατάσσει να παρθούν ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η ρύπανση του περιβάλλοντος από τον καρκινογόνο ΧΥΤΑ.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε :

1.  Πώς προχωρούν τα έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.

2.  Τι εργασίες έχουν προγραμματιστεί και πότε θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους ώστε να περιοριστεί η ρύπανση από τον ΧΥΤΑ όπως έχει διατάξει το δικαστήριο.

3. Ποιες αναλύσεις και αποτελέσματα τους έχει πραγματοποιήσει και προσκομίσει μέχρι σήμερα ο Δήμος Αιγιάλειας.

4. Γιατί δεν λαμβάνετε απόφαση οριστικού κλεισίματος του ΧΥΤΑ Αιγείρας, ώστε να προγραμματιστούν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου και επιστροφής του στην κοινωνία."

Saitis Home Έπιπλα