ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τετάρτη δια περιφοράς, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Δια περιφοράς (μέσω email) θα συνεδριάσει την Τετάρτη 11 Μαΐου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, με κυρίαρχα θέματα την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε παραλίες της Αιγιάλειας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022, εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.
2. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 87,75 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
3. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 168,80 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
4. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 90,00 τ.μ., επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
5. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατείας), στη Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας.
7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN και LAAS.
8. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, στο Γαλλικού Ινστιτούτο Αθηνών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας.

Saitis Home Έπιπλα