ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα δημοτικά τέλη του 2022, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας

Ο καθορισμός των δημοτικών τελών για το έτος 2022 αποτελεί τον κυρίαρχο κύκλο θεμάτων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου "Αλέκος Μέγαρης".

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
2. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
3. Καθαρισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
4. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
5. Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
6. Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
7. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
8. Υποβολή πρότασης προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
9. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
10. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
11. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
12. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.
13. Έγκριση έκτακτης ενίσχυσης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τα Σχολικά Κυλικεία αρμοδιότητάς του.
14. Παραχώρηση χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Λαμπιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας στον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Λαμπιρίου.

Saitis Home Έπιπλα