ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου "Αλέκος Μέγαρης" το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.
3. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ κατανομή) έτους 2021, στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους.
4. Συμπληρωματική κατανομή στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», από Κ.Α.Π. έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους.
5. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη δαπανών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους.
6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
7. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2022-2023.
8. Τροποποίηση-Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας.
9. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθ.646/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
10. Πιστοποίηση περί μη όχλησης της δραστηριότητας «Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Χώροι στάθμευσης», επί της οδού Ταξιαρχών στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
11. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
12. Έγκριση προσφυγής του Δήμου Αιγιαλείας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Αιγιαλείας, των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022-2023», λόγω άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού.
13. Λύση ή μη του συμφωνητικού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εκτός προβολής καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης.
14. Έγκριση παραχώρησης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου για πραγματοποίηση μαθημάτων χορού στον προαύλιο χώρο από τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου.
15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Συλιβαινιωτίκων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠεριΤεχνών».
16. Έγκριση παραχώρησης χώρων εντός του διδακτηρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου για χρήση από το νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου.
17. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB».
18. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου για αποκλειστική χρήση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγίου.
19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, καθώς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας, για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων.
20. Έγκριση παραχώρησης του προαυλίου χώρου, καθώς και δύο αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού, για πραγματοποίηση μαθημάτων μπάσκετ και μαθημάτων μουσικής και ζωγραφικής με ευθύνη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
21. Εκχώρηση αρμοδιότητας για τον καθορισμό θέσεων ή μετακίνησης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.
22. Έγκριση πραγματοποίησης εργασιών πλακόστρωσης οδού με σκαλοπάτια, στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Δημοτικής Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
23. Έγκριση πραγματοποίησης εργασιών κατασκευής βρύσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στη γειτονιά «Σπυρακέικα», στον Άγιο Γεώργιο της Δημοτικής Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα