ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Πρακτικού 1 διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) καινούριου πετρελαιοκίνητου οχήματος τύπου VAN».
2. Έγκριση Πρακτικού 1 ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές
Κάτω Πτέρη και Αγίου Ανδρέα» Δήμου Αιγιαλείας.
3. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα έτη 2020 & 2021 για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & των Νομικών Προσώπων του Δήμου», ως προς την ομάδα των λιπαντικών.
4. «Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας
(γάλα)».
5. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας)».
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού 2021» Δήμου Αιγιαλείας.
7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Βρώσθενας της Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
8. Έγκριση της αριθ. 2/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς και του Πίνακα
Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021.
9. Έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησής της για το οικονομικό έτος 2021.
10. Έγκριση διαγραφής επιβληθέντων προστίμων σε περίπτερα του Δήμου Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα