ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανεξάρτητη Κίνηση Ανατολικής Αιγιάλειας: Το νεοεκλεγέν Δ.Σ.

Την Παρασκευή 24/07/2020 συνεδρίασε το νεοεκλεγμένο τακτικό Δ.Σ. της ΑΝ.Κ.Α.Α. και πάντα με γνώμονα την επίτευξη του σκοπού της, αποφάσισε ομόφωνα την παρακάτω απόδοση καθηκόντων:

Πρόεδρος:              Μεντζελόπουλος Ανδρ. Σεραφείμ
Αντιπρόεδρος:       Φώτης Αλεξ. Απόστολος
Γεν. Γραμματέας:  Οικονόμου Στέλ. Κων/νος
Ταμίας:                  Ιωαννίδης Σπυρ. Τρύφωνας
Μέλη:                    Αποστολοπούλου Θεοφ. Μαρία
                              Καλύβας Αθαν. Οδυσσέας
                              Μάρης Γεωργ. Παναγιώτης
                              Νικολάου Αντ. Κων/νος
                              Παλαιολόγος Ελευθ. Δημήτριος

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα