ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Στελέχωση της Πολεοδομίας στο τμήμα αυθαιρέτων, ζητά ο Σύλλογος Μηχανικών

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο απέστειλε η διοίκηση του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ζητώντας παράλληλα τη στελέχωση της Πολεοδομίας στο τμήμα Αυθαιρέτων με έμπειρο προσωπικό, καθώς η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια αποδυναμώνεται από υπαλλήλους που μεταφέρονται σε άλλα πόστα, όπως σημειώνεται στην επιστολή.

Αναλυτικά, η επιστολή που κοινοποιείται και στα ΜΜΕ, αναγράφει τα εξής:

"Κύριε Δήμαρχε,

Το τμήμα αυθαιρέτων, είναι το πλέον νευραλγικό τμήμα της Πολεοδομίας Αιγίου, λόγω της πληθώρας των καταγγελιών που πρέπει να διερευνηθούν και λόγω των πολύ δύσκολων νομικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι καταγγελίες αυτές. Για το λόγο αυτό το τμήμα αυτό χρειάζεται στελέχωση από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στην πολεοδομική νομοθεσία. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο πρώην Διευθυντής Κων/νος Χατζηγεωργίου από το έτος 2013, όσο και ο μετέπειτα Διευθυντής Λεωνίδας Καράμπελας, ζητούσαν από το Δήμο τη στελέχωση του τμήματος αυτού με επί πλέον προσωπικό. Μάλιστα ο κ. Καράμπελας, για να τεκμηριώσει το αίτημά του αυτό, ανέφερε (σε δύο έγγραφα 2014-2015 που έχει κάνει προς το Δήμο Αιγιαλείας – Γ. Γραμματέα Δήμου) ότι: «Στις αυθαίρετες κατασκευές πέραν των διαδικασιών που
ακολουθούνται, της παρακολούθησης των προθεσμιών που ορίζονται και των λοιπών υποχρεώσεων που τις συνοδεύουν, είναι και η παράσταση των υπαλλήλων στα δικαστήρια, σε όλα τα στάδια, συνεργασία με τις ΔΟΥ για τα πρόστιμα των αυθαιρέτων, αλληλογραφία με καταγγέλλοντες και καταγγελλόμενους κλπ», θα προσθέταμε δε και τις αυτοψίες που πρέπει να πραγματοποιούν για τη διαπίστωση των αυθαιρέτων. Τα οποιαδήποτε δε λάθη ή παραλείψεις των υπαλλήλων τιμωρούνται πειθαρχικά με σοβαρές ποινές. Να επισημάνουμε ακόμα, όπως το επισημαίνει και ο κ. Λεωνίδας Καράμπελας, ότι το 50% του ποσού των προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών, που
εισπράττονται μέσω των χρηματικών καταλόγων που συντάσσει η αρμόδια πολεοδομία, αποδίδεται στους οικείους ΟΤΑ. Για τους λόγους αυτούς και ζητούσε, για τη στελέχωση του τμήματος αυθαιρέτων, τρείς τεχνικούς υπαλλήλους και έναν διοικητικό υπάλληλο, το αίτημα δε αυτό υποβλήθηκε στο Δήμο την περίοδο που, και εσείς κύριε Δήμαρχε, ήσαστε Γενικός Γραμματέας του Δήμου.

Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα εσείς, όχι μόνο δεν προβαίνετε στη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής αλλά απεναντίας την αποδυναμώνετε, μετακινώντας τους εμπειρότερους υπαλλήλους της στην Τεχνική Υπηρεσία και στέλνοντας σ’ αυτήν μία υπάλληλο χωρίς εμπειρία. Ήδη μετακινήσατε στην Τεχνική Υπηρεσία την εμπειρότερη υπάλληλο του τμήματος αυθαιρέτων κ.Δέσποινα Ράπτη, χωρίς να την αντικαταστήσετε με κάποιον άλλο έμπειρο τεχνικό υπάλληλο, τώρα δε μετακινήσατε από το τμήμα αυθαιρέτων τον μόνο έμπειρο υπάλληλο του τμήματος αυτού που είχε απομείνει κ. Κων/νο Σπυρόπουλο, αντικαθιστώντας τον με μία μηχανικό, που εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζει καν το αντικείμενο των αυθαιρέτων της πολεοδομίας, αφήνοντας το συγκεκριμένο νευραλγικό τμήμα της Υπηρεσίας, ουσιαστικά με έναν υπάλληλο.

Είναι γεγονός ότι, από το έτος 2015 τόσο εσείς, ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου, όσο και ο κ. Λεωνίδας Καράμπελας, ως Δ/ντης της Υ.ΔΟΜ. (νυν Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών), γνωρίζετε το πρόβλημα της έλλειψης υπαλλήλων στην υπηρεσία, αφού ο δεύτερος από σας έχει κάνει δύο έγγραφα προς τον τότε Δήμαρχο Αθανάσιο Παναγόπουλο και τον Γ. Γραμματέα του Δήμου, ώστε να δημιουργείται σήμερα το εύλογο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το έτος 2020 να μετακινείτε τους πιο έμπειρους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. στην Τεχνική Υπηρεσία, όταν από το έτος 2015 αναγνωρίζετε το πρόβλημα της έλλειψης τεχνικού προσωπικού; Σημειωτέον ότι η Υ.ΔΟΜ., λόγω του αντικειμένου της, έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο και μηχανικούς, κάτι που δεν συμβαίνει με την τεχνική υπηρεσία και συνεπώς κρίνεται η εικόνα του Δήμου προς τα έξω.

Οι συνέπειες λοιπόν όλων αυτών είναι: α) η συνειδητή υποβάθμιση της πολεοδομίας, β) η απώλεια εσόδων του Δήμου, εφόσον δεν λειτουργήσει σωστά και έγκαιρα η υπηρεσία, πράγμα που είναι αναπόφευκτο να γίνει όταν στο τμήμα αυθαιρέτων υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένας υπάλληλος και γ) με την υποβάθμιση της Υπηρεσίας υποβαθμίζετε ταυτόχρονα και το επάγγελμά μας, ως μηχανικών που συνεργαζόμαστε άμεσα με την υπηρεσία αυτή.

Κατόπιν αυτών, εφόσον πραγματικά σας ενδιαφέρει, όπως πιστεύουμε, η σωστή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει άμεσα να επαναφέρετε έμπειρους υπαλλήλους για τη στελέχωση της υπηρεσίας."

Saitis Home Έπιπλα