ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η εκμίσθωση του "Φάρου" στην επόμενη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας

Η έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του "Φάρου" στην παραλία Αιγίου, ξεχωρίζει ανάμεσα στα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 24/7 στις 8.30 π.μ. στα γραφεία του Ταμείου.

Μιλώντας στο filodimos.gr ο πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Βασίλης Χριστόπουλος αναφέρει πως πρωτοδίκως η Δημοτική Επιχείρηση δικαιώθηκε στη δικαστική διαδικασία που κίνησε η ΓΑΙΑΟΣΕ (εταιρεία αρμόδια για τα ακίνητα του ΟΣΕ), που αρκετές δεκαετίες επιδίωξε να ξαναπάρει την κυριότητα του κτιρίου. Έχει μεν κατατεθεί έφεση από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, όμως η κυριότητα παραμένει στο Λιμενικό Ταμείο, το οποίο πλέον προχωρά ώστε το κτίριο να δοθεί σε επιχειρηματία, που θα αναλάβει και την ανακαίνισή του αλλά και τη λειτουργία του, για να πάψει να στέκεται σαν "φάντασμα".

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1. Έγκριση  5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Πίνακα Στοχοθεσίας Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας Οικονομικού Έτους 2020.
2. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου «Φάρος» και του περιβάλλοντα χώρου – Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
3. Παραχώρηση χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγίου στον Ι.Ν.Ο.Α. στο αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.
4. Εξέταση αιτήματος Ι.Ν.Ο.Α. για κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπα – γλίστρα) καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών.  
5. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα κατασκευής διαύλου ασφαλείας ανατολικά της εισόδου του λιμενίσκου Ι.Ν.Ο.Α. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγίου.
6. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95  για την έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγίου.

Saitis Home Έπιπλα