ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ: "Αυξήσαμε εισπραξιμότητα και τηρήσαμε την ιεραρχία των υποχρεώσεών μας"

Από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Δημήτρη Καλαμίδα δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

Σας παραθέτω τους κάτωθι πίνακες δείχνοντας ότι ο διαχειριστικός μας στόχος από το Α΄ τετράμηνο της οικονομικής διαχείρισής μας στο δήμο ήταν και παραμένει η αύξηση των εσόδων παράλληλα με την αποπληρωμή των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.


Οι συγκεκριμένοι πίνακες δείχνουν χαρακτηριστικά:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΤΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2016

44.174.028,10

35.619.389,67

26.383.088,35

2017

45.582.947,39

36.682.846,49

28.491.208,23

2018

50.437.149,68

38.923.102,83

29.670.701,75

Αυγ-19

50.029.393,38

26.141.703,06

15.177.643,27

Δεκ-19

53.012.256,81

35.104.623,37

25.066.429,95


Παρουσιάζεται ότι μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του οικονομικού έτους 2019 αυξήσαμε τα έσοδα του δήμου κατά 10.000.000€ έναντι του συνολικού ποσού των εσόδων που η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε πραγματοποιήσει στους οκτώ (8) μήνες της θητείας της.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΤΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

2016

44.174.028,10

22.441.641,46

22.441.641,46

2017

45.582.947,39

24.306.549,15

24.306.549,15

2018

50.437.149,68

26.039.442,77

25.986.184,03

Αυγ-19

50.029.393,38

12.130.710,61

11.720.360,90

Δεκ-19

53.012.256,81

21.681.625,43

21.681.625,43


Παρατηρούμε ότι το συνολικό ποσό των πληρωθέντων υποχρεώσεων του δήμου μας στο τελευταίο τετράμηνο του οικ. έτους 2019 ανήλθε στο ποσό των 21.681.625€, δηλ. αυξημένο κατά 10.000.000€ από το συνολικό ποσό που κατάφερε να εξοφλήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή στο διπλάσιο χρόνο της θητείας της. Τονίζοντας στο σημείο αυτό ότι μην έχοντας ακόμα τιμολογήσει νέες υποχρεώσεις, οι ανωτέρω δαπάνες που αποπληρώσαμε αντιστοιχούν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, τηρώντας από την πλευρά μας την απαραίτητη ιεραρχία των τιμολογούμενων αυτών υποχρεώσεων.

Saitis Home Έπιπλα