ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια: "Περί της δημοπράτησης της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς"

Η παράταξη Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α έφερε το μείζον αυτό θέμα στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο πού έγινε στις 7/7/2020 και ουσιαστικά δεν έλαβε απαντήσεις για τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής που θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις του τόσο σημαντικού έργου για την περιοχή.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Ένα έργο του Δήμου που οι κάτοικοι των παραλιακών Κοινοτήτων περιμένουν εδώ και χρόνια να υλοποιηθεί κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα διότι ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της ΔΕΥΑ με ένα πρωτοφανή τρόπο, που εγείρει πολλά ερωτηματικά, ακροβατεί νομικά κατά την διαδικασία σύστασης της επιτροπής που θα διενεργήσει και αξιολογήσει τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου .Δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και οι περιορισμού που για λόγους αμεροληψίας και διαφάνειας ο νομοθέτης  βάζει στην σύσταση των εν λόγω επιτροπών διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα:


α)Δεν έγινε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού ούτε από τους φορείς που εκπροσωπούνται στην επιτροπή όπως η ΠΕΔ, το ΤΕΕ και οι εργοληπτικές οργανώσεις ,ούτε χρησιμοποιήθηκε ο κατάλογος του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Εργων(Μη.Μ.Ε.Δ) oπως ορίζει ο Ν. 4412.

β)Καταχρηστικά και παρανόμως ζητήθηκε συγκεκριμένος υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας να είναι μέλος της επιτροπής, ο οποίος μάλιστα ορίστηκε και Πρόεδρος αυτής.

γ) Έχουν οριστεί ως μέλη τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου παρότι ρητά απαγορεύεται από την νομοθεσία
 
Αν λάβει κανείς υπόψιν ότι στην διακήρυξη η ΔΕΥΑ έχει φροντίσει να αποκλείσει όλες τις μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις βάζοντας τον όρο συμμετοχής «…κατά την τελευταία δεκαετία  να έχουν εκτελέσει ένα τουλάχιστον υδραυλικό έργο…με ελάχιστο ποσό σύμβασης 16.000.000 ευρώ..», αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εν λόγω έργο των 35.000.000 ευρώ εποφθαλμιούν μεγάλες γνωστές εταιρίες. Εξαιτίας του συγκεκριμένου όρου μόνο 3 εργοληπτικές εταιρείες πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να δώσουν προσφορά η οποία θα γίνει δεκτή.

Έτσι με όλες τις παραπάνω νομικές ακροβασίες το έργο κινδυνεύει να εμπλακεί σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και να πάει στις καλένδες."

Saitis Home Έπιπλα