ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τρίτη το μεσημέρι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Δια ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, πραγματοποιείται την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

1.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας».
2.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020-2023».
4.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας».
5.    Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη - Στατική μελέτη - Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κλπ.) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  της πράξης  «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».
6.    Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή), για την διεξαγωγή διαγωνισμού της μελέτης: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη - Στατική μελέτη- Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κλπ.) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  της πράξης  «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».  
7.    Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την κατά αποκοπή εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος των συστάδων 1α, 1β, 1γ, 1δ, 2α, 2β του Δημοτικού δάσους Κοινότητας Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας για τα διαχειριστικά έτη 2020-2025 με την διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής προφορικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πίνακα υλοτομίας.
8.    Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 70/2020 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
9.    Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην «ΑΛΥΚΗ» της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων.
10.    Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακινήσεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, εκτός της έδρας του Δήμου μας για εκτέλεση υπηρεσίας.
11.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών παρεμβάσεων άρσης καταπτώσεων Δημοτικής οδού στη θέση «Νιάματα» Κοινότητας Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας».
12.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων Δημοτικής οδού οικ. Δερβενακίων Κοινότητας Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας».
13.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών παραλιακού μετώπου Νικολείκων – Ριζόμυλου – Βαλιμιτίκων, Δήμου Αιγιαλείας».
14.    Έγκριση διαγραφής Τ.Α.Π. καθώς και παραβάσεων Κ.Ο.Κ. Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
15.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες επεκτάσεων και παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού.

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα