ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτρα στήριξης δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, η εισήγηση του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου για λήψη μέτρων στήριξης δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού.

Μάλιστα, στην εισήγηση προστέθηκε και η πρόταση της επικεφαλής της παράταξης "Ποιοτική Αιγιάλεια" κας Βασιλικής Ψυχράμη, για αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και μη επιβολή προσαυξήσεων με προϋπόθεση την εξόφλησή τους μέχρι τέλους του οικονομικού έτους, ήτοι έως 31-12-2020.

Ειδικότερα, η απόφαση που ελήφθη προβλέπει για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, καθώς και για τους εργαζόμενους σε επιχείρηση που τελεί υπό καθεστώς αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, εφόσον η σύμβαση του εργαζομένου έχει ανασταλεί για το συγκεκριμένο λόγο, σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα της αναστολής:
1.Αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και μη επιβολή προσαυξήσεων με προϋπόθεση την εξόφληση τους σε χρονικό διάστημα έως 31-12-2020 από την άρση της αναστολής λειτουργίας.
2.Αναστολή καταβολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών που τελούν υπό ρύθμιση, μη επιβολή προσαυξήσεων στις δόσεις αυτές και μεταφορά τους για αποπληρωμή σε συνέχεια της τελευταίας δόσης των εν ισχύ ρυθμίσεων.
3.Διατήρηση σε ισχύ των ρυθμίσεων που αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων για τους ανωτέρω λόγους και συνεχίζεται εμπρόθεσμα η απο-πληρωμή των δόσεων όταν εκλείψουν οι λόγοι αναστολής της καταβολής.

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα