ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής και περιβαλλοντικής ανάγκης ο Δήμος Αιγιαλείας - Η εισήγηση που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Την κήρυξη του Δήμου Αιγιαλείας σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής και περιβαλλοντικής ανάγκης ψήφισε κατά πλειοψηφία (υπήρξε ισοψηφία και το θέμα πέρασε με την "διπλή", σε ανάλογες περιπτώσεις, του προέδρου του σώματος) το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας, εξουσιοδοτώντας τον δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο να εκπροσωπεί τον Δήμο και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, ενώ η απόφαση θα κοινοποιηθεί στη γραμματεία του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες (όπου ανήκει και ο δήμος Αιγιαλείας) και ακολούθως θα λάβει γνώση και η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, κ. Χαράλαμπου Στεφανίδη, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019, για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάσταση Έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Ανάγκης, στην προσπάθειά του να αφυπνίσει τα κράτη στην κατεύθυνση ανάληψης μέτρων για την κλιματική αλλαγή.
Βάσει του Ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
«Κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δηλώνει την ανάγκη για ανάληψη βιώσιμης, βασισμένης στην επιστήμη δράσης για το κλίμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επειγόντως δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης, που περιλαμβάνει όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, με κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο έτσι ώστε να μην κινδυνέψουν θέσεις εργασίας και να μην επιβαρυνθούν χωρίς λόγο όσοι δυσκολεύονται περισσότερο να ανταπεξέλθουν οικονομικά».

2. Το γεγονός ότι με τις βασικές θέσεις του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τίθενται επιτακτικά θέματα ζωτικής σημασίας για το κλίμα και το περιβάλλον όπως:
- Η διασφάλιση ότι οι προτάσεις (νομοθετικές, χρηματοδοτικές κ.τ.λ.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με το στόχο μείωσης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C.
- Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030, ώστε να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το2050.
- Η παγκόσμια μείωση εκπομπών στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.
- Η τεκμηρίωση των καταστροφικών μεταβολών του παγκόσμιου κλίματος που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η γη να έχει θερμανθεί και να συνεχίζει να θερμαίνεται και για το λόγο αυτό να αντιμετωπίζουμε σοβαρές συνέπειες για την ατμόσφαιρα, για τα καιρικά συστήματα, για την ανθρώπινη ικανότητα παραγωγής τροφίμων, για όλους τους ανθρώπους και για τα όλα τα έμβια όντα.
- Η εξασφάλιση ότι με τη συγκεκριμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η κινητοποίηση και η ανάληψη δράσης από όλους σε κλίμακα και ταχύτητα, θα αποκαταστήσει ένα «ασφαλές» κλίμα, με τις λιγότερες πιθανές απώλειες και ζημιές και τη μέγιστη δυνατή προστασία σε παγκόσμιο επίπεδο για όλα τα είδη και όλους τους ανθρώπους.
- Το γεγονός ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κινητοποιεί δυνάμεις σε Εθνικό, Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο.
- Το γεγονός ότι τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
- Την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας την οποία δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων.
- Τη ζωτική σημασία να αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση από όλους, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C, για να αποφευχθεί η τεραστίων διαστάσεων απώλεια βιοποικιλότητας.
- Το γεγονός ότι η δράση αυτή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και όλων των τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας, με έναν κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο.
- Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα.
- Το γεγονός ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ή για την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα θα θεσπίζονται πάντα μέσω δημοκρατικής διαδικασίας.
- Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης, όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση και ειδικότερα να προβεί σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών της, στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας έχει υποστεί μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση από:
α) την χάραξη και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Α8, ή Ολυμπία Οδός,
β) την χάραξη και την κατασκευή της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Κιάτου-Αιγίου και Ροδοδάφνης-Ψαθόπυργου ως τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Πάτρα,
γ) Εγκατάσταση αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτριες): Το «Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκού» και το αιολικό πάρκο στα όρια με τον Δήμο Καλαβρύτων που συνοψίζεται στα εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ:

- Η Ολυμπία Οδός κατασκευάστηκε σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωλογικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η κατασκευή πολλαπλών μεγάλων τεχνικών έργων, (σηράγγων, γεφυρών, διαβάσεων) ιδιαίτερα στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα. Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει, 80 γέφυρες, 29 σήραγγες συνολικού μήκους 25,6 χιλιομέτρων και 29 Ανισόπεδους Κόμβους. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών οι ποταμοί της Αιγιάλειας, καθώς και οι υπόλοιποι εντός των ορίων των Δήμων που διαπερνά η οδός υπέστησαν σημαντικές μεταβολές λόγω της έντονης και διαρκούς λή-ψης αδρανών υλικών. Η συνεχής παρεμβάσεις δημιούργησαν όχληση και διατάραξη των τύπων οικοτόπων των φυτών και των ζώων που διαβιούν στην περιοχή. Η διάβρωση και η υποβάθμιση των ακτών της Βόρειας Πελοποννήσου επιταχύνθηκαν λόγω των ανωτέρω εργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη κατασκευής δεν προέβλεπε την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων σε φυσικούς αποδέκτες με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων σε οικισμούς και αγροτικές καλλιέργειες σε χαμηλό υψόμετρο (κοντά στο επίπεδο της θάλασσας).
- Α΄ Τμήμα: Κιάτο - Ροδοδάφνη: Από το 2006 κατασκευάζεται το δεύτερο τμήμα της γραμμής, από το Κιάτο ως τη Ροδοδάφνη, το ο-ποίο πρόκειται να παραδοθεί στις 22 Ιουνίου 2020. Το τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη θα αποτελέσει επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κιάτου - ΠΣΣ Ξυλοκάστρου - Ακράτας - Διακοπτού - ΠΣΣ Αιγίου που διεκόπη μαζί με το υπόλοιπο δίκτυο της Πελοποννήσου το 2011 με τη μορφή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων. Υπό κατασκευή είναι το τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο. Στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος: η κατασκευή ξεκίνησε το 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022, ενώ στο τμήμα Ψαθόπυργος-Ρίο, του οποίου η κατασκευή άρχισε το 2017 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής εντοπίζονται στις συνεχείς εκσκαφές και τις διάφορες χωματουργικές εργασίες που έχουν προκαλέσει διατάραξη των τύπων οικοτόπων των φυτών και των ζώων που διαβιούν στην περιοχή. Επίσης, όπως και στην κατασκευή της Ολυμπίας Οδού, έτσι και κατά την κατασκευή της νέας γραμμής έχουν παρατηρηθεί πλημμυρικά φαινόμενα καθώς δεν έ-χει προβλεφθεί η διοχέτευση των ομβρίων υδάτων σε φυσικούς αποδέκτες.
- Αιολικά πάρκα. Η δημιουργία αιολικών πάρκων δεν προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον μόνο τοπικά, αλλά και σε ευρεία κλίμακα.
- Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων.
- Οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Επίσης θα φέρουν καίριο πλήγμα στον τουρισμό (στη Δανία ο τουρισμός έπεσε 40%), την κτηνοτροφία και σε όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από το δάσος. Καταστρέφεται το δάσος από δια-μορφώσεις και διανοίξεις δρόμων.
- Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης. Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή δίπλα σε ανεμογεννήτριες.
- Ο ήχος μιας ανεμογεννήτριας είναι ένας θόρυβος διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας γδούπος, κάθε φορά που η έλικα περνά από τον πύργο της. Θυμίζει την αντήχηση του ελικοπτέρου από μακριά. Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 τόνους, 313 τόνους και φτάνει στους 383 τόνους. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν. Αρκετές φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκσφενδονιστούν έως και 400 μέτρα μακριά.
- Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.
- Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Οι ανεμογεννήτριες σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια, και 40-60 χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας υπέβαλε για το θέματα αυτά, σχετικές αναφορές στους αρμόδιους φορείς και στις κατασκευαστικές εταιρείες προς επίλυση των ανωτέρω.

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας από το έτος 2015 με την υπ’ αριθ.22/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει υπογράψει και συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
- Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ένα κίνημα από τη βάση προς την κορυφή που συγκεντρώνει Δήμους κάθε μεγέθους, οι οποίοι δεσμεύονται εθελοντικά να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή.
- Ο στόχος είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
- Ο αριθμός των Δήμων που συμμετέχουν στο Σύμφωνο ανέρχεται σήμερα σε 9.984 και εκπροσωπούν 317.633.668 κατοίκους στην Ευρώπη.
- Εφόσον ο Δήμος συμμετέχει στο Σύμφωνο, ακολουθούν αναφορές σε έργα υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει το Σύμφωνο.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας έχει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος προσπαθεί να:
Α) να διευθετήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων στο ΣΜΑ, τη χρηματοδότηση και τη δημιουργία μονάδας ΜΕΑ-ΜΕΒ (μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων-βιοαποβλήτων), την εφαρμογή του τοπικού και περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την επαύξηση της ανακύκλωσης, την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ (εργοστάσιο ΦΛΟΚΑ).
Β) Ο στόχος που θέτει το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αιγιαλείας, έχοντας πραγματοποιήσει μια συνολική απογραφή των καταναλώσεων σε όλα τα δημοτικά κτίρια, τον τριτογενή τομέα, τις κατοικίες, τον δημοτικό φωτισμό, τις μεταφορές (δημοτικός στόλος, ιδιωτικές και εμπορικές), την τοπική παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, και έχοντας σχεδιάσει μια σειρά μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας η μείωση των εκπομπών CO2 θα είναι τουλάχιστον 20%, από τα επίπεδα του έτους αναφοράς 2013, μέσω ενεργειών εντός των ορίων του Δήμου, έως το έτος 2020.
Γ) Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτιρίου.
Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με υψηλή ενεργειακή κλάση.
Εγκατάσταση πράσινου δώματος.
Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων με νέους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
Τοποθέτηση κεντρικής αντιστάθμισης και αντικατάσταση βαλβίδων με θερμοστατικές βαλβίδες.
Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης.
Αντικατάσταση κλιματιστικών με νέα κλιματιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Εφαρμογή Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση και ψύξη.
Δ) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαμενών και γεωτρήσεων.
Χρήση συστήματος ρύθμισης στροφών ηλεκτροκινητήρων A.C. (inverter) των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαμενών και γεωτρήσεων.
Δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για ορθολογικότερη κατανάλωση του νερού.
Ε) Αντικατάσταση εξοπλισμού γραφείου με νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού γραφείου με νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε τουλάχιστον 20% μείωση στην αντίστοιχη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς 20% μείωση στις εκπομπές CO2.
ΣΤ) Ο Δήμος μέσω μιας σειράς δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην κατηγορία «Συνεργασία με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους» θα προσπαθήσει να ελαττώσει τις εκπομπές CO2 από τον τομέα των κατοικιών, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να προχωρήσουν στη βελτίωση της θερμομόνωσης των κατοικιών τους, στη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων θέρμανσης (βιομάζα), στην αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης με νέα αποδοτικότερα και την εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για ψύξη και θέρμανση. Επιπλέον, θα τους ενημερώσει σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα ενεργειακής σήμανσης και πιστοποίησης λαμπτήρων φωτισμού, κλιματιστικών, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό να τους «εκπαιδεύσει» να επιλέγουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, θα επηρεάσει τα πρότυπα ενεργειακής συμπεριφορά τους με σκοπό να χειρίζονται ορθολογικότερα τις ηλεκτρικές συσκευές και τα συστήματα θέρμανση/ψύξης και φωτισμού.
Ζ) Με αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED αλλά και με την κατάργηση του 10% των φωτιστικών σωμάτων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 60%. Εφαρμόζοντας αναλογικά τις ίδιες επεμβάσεις και στο σύνολο των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων στο σύνολο του δήμου Αιγιαλείας αλλά και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου για την ενεργειακή διαχείριση του φωτισμού όπως χρήση κέντρου ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε θα υπάρχει μείωση στην ηλεκτρική κατανάλωση για τον δημοτικό φωτισμό της τάξεως του 66%.
Η) Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2.
Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων.
Προώθηση της οικολογικής οδήγησης.
Βελτίωση προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Βελτίωση πεζοδρομίων.
Αύξηση χρήσης ποδηλάτου.

Εισηγούμαι
- Την έγκριση κήρυξης του Δήμου Αιγιαλείας σε κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
- Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την εκπροσώπηση του Δήμου Αιγιαλείας και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
- Την αποστολή της απόφασης αυτής στη Γραμματεία του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, για κοινοποίηση στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σε όλους τους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας».

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα