ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροπροστασία σε όλα τα σχολεία της Αιγιάλειας με μέριμνα της Βασιλικής Ψυχράμη - Δηλώσεις και για την επανάχρηση των κτιρίων της Χαρτοποιίας

Την έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» για την πυροπροστασία σχολείων της Αιγιάλειας, κατάφερε να εξασφαλίσει η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας», αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αιγιαλείας Βασιλική Ψυχράμη, αφού ενεκρίθη η πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχνική Υπηρεσία από τον Δεκέμβριο του 2019 για το αντικείμενο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας» προϋπολογισμού δαπάνης 196.540 €.

Το έργο αφορά σε 45 σχολικές μονάδες της Αιγιάλειας από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται και πανελλαδικά, το οποίο σε επίπεδο Δήμου Αιγιαλείας επιλύεται επιτυχώς. Μαζί με τις σχολικές μονάδες που ήδη διαθέτουν πυροπροστασία, καλύπτονται τα σχολεία του Δήμου μας τόσο ως προς τις μελέτες πυροπροστασίας όσο και ως προς τις προμήθειες», αναφέρει σε δήλωσή της η κ. Ψυχράμη, προσθέτοντας: «Ευτυχώς, η πολιτεία αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος και δημοσίευσε την πρόσκληση στο πλαίσιο του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προκειμένου να δοθεί λύση, δεδομένου ότι ο δήμος μας με την ανεπάρκεια του προσωπικού και με την οικονομική δυστοκία στην οποία έχει περιέλθει, δεν θα μπορούσε να το επιλύσει».

Σημειώνεται ότι σε κάθε σχολείο, αναλογούν τα εξής: Μέχρι και για τα τριθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία θα διατεθούν 1.000 ευρώ για τις μελέτες και 1.500 για μέσα πυροσπροστασίας. Από τετραθέσια έως εξαθέσια 1.500 ευρώ για μελέτες και 2.000 ευρώ για μέσα πυροπροστασίας. Τέλος από επταθέσια και άνω Δημοτικά και Γυμνάσια και Λύκεια 2.000 ευρώ για μελέτες και 3.000 ευρώ για μέσα πυροπροστασίας για το κάθε σχολείο.

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

Την ίδια στιγμή, η αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων πρόκειται να προχωρήσει στην δημοπράτηση ενός πολύ σημαντικού αναπτυξιακού έργου που αφορά την «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», μετά την ένταξη της ομώνυμης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους κατά το ποσό των 414.556,26 € καθώς και από Ίδιους Πόρους του Δήμου κατά το ποσό των 248.733,75 €.

Σύμφωνα με την κ. Ψυχράμη, «κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του ποσού που θα διατεθεί κατά 3.164,66 €, προκειμένου να δημοπρατηθεί η εν λόγω δημόσια σύμβαση. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή τκ για τον υπολογισμό της προεκτίμησης των αμοιβών των μελετητών. Κατόπιν τούτου, προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με την ενίσχυση του Κ.Α. 69-7411.001 με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη-Στατική μελέτη-Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ1551 2018ΣΕ15510083» κατά το ποσό των 3.164,66 €, ήτοι συνολικό ποσό 663.290,01 €».

Και η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» καταλήγει ως εξής: «Μετά από τις απαιτούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε στη σύνταξη των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και στη δημοπράτηση του έργου, ενός έργου που θα αναβαθμίσει το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αιγίου δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική σε όλο τον Δήμο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της επανεκκίνησης της Αιγιάλειας».

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα