ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάνουν τις έδρες τους Σταθακάρος και Καρρά, νέοι δημοτικοί σύμβουλοι οι Δημητρακόπουλος και Χρυσανθόπουλος - Απέρριψε την τριτανακοπή το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

Αλλαγές στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας φέρνει η απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, το οποίο με την απόφασή του με αριθμό Α233/2020 ουσιαστικά αφαιρεί τις έδρες από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Βασίλη Σταθακάρο (ΔΕ Ερινεού, παράταξη Γούτου) και Μαρία Καρρά (ΔΕ Ακράτας, παράταξη Ψυχράμη) και τις δίνει στους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρακόπουλο (ΔΕ Ερινεού, παράταξη Ψυχράμη) και Θανάση Χρυσανθόπουλο (ΔΕ Ακράτας, παράταξη Γούτου), με μια "καραμπόλα" η οποία είχε αποφασιστεί αρχικά και δικαίωνε τον προσφεύγοντα Παναγιώτη Δημητρακόπουλο αλλά τότε δεν εφαρμόστηκε μιας και κατατέθηκε τριτανακοπή -με ανασταλτικό χαρακτήρα- εκ μέρους των κ.κ. Γούτου και Σταθακάρου, που διαφώνησαν με το σκεπτικό της αρχικής απόφασης.

Η τριτανακοπή συζητήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2019 και έκτοτε όλοι βρίσκονταν εν αναμονή μιας απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, εννέα μήνες μετά τις εκλογές και έξι μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνοντας ανακατατάξεις στις έδρες ανά παράταξη και ανά δημοτική ενότητα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, απορρίπτεται η τριτανακοπή Γούτου και Σταθακάρου και έτσι ισχύει και εφαρμόζεται πλέον η αρχική απόφαση. Όπως αναγράφεται: "η Α1782/2019 οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών δέχτηκε να προσμετρηθούν υπέρ της παράταξης "Ποιοτική Αιγιάλεια" 11 επιπλέον έγκυρα ψηφοδέλτια στον Ερινεό, οπότε έτσι επανακαθορίστηκε ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων της παράταξης και παράλληλα το εκλογικό μέτρο του ως άνω συνδυασμού και ο αριθμός του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων του συνδυασμού αυτού στην ανωτέρω εκλογική περιφέρεια και να τροποποιηθεί, συνεπώς, η προσβαλλόμενη 11/2019 απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου ως εξής:

α) Mε την κατακύρωση υπέρ του συνδυασμού «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» μίας έδρας στην εκλογική περιφέρεια Ερινεού, την οποία καταλαμβάνει ο ενιστάμενος και ήδη πρώτος καθ’ ου η τριτανακοπή, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και την οποία χάνει, αντίστοιχα, ο συνδυασμός «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ» και ο Βασίλειος Σταθάκαρος, ο οποίος ανακηρύσσεται πρώτος αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος με τον εν λόγω συνδυασμό και

β) με την κατακύρωση υπέρ του συνδυασμού «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ» μιας ακόμα έδρας στην εκλογική περιφέρεια Ακράτας, την οποία καταλαμβάνει ο Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, αντί της αντενιστάμενης και ήδη δεύτερης καθ’ης η τριτανακοπή, Μαρίας Καρρά, η οποία ανακηρύσσεται με την ως άνω δικαστική απόφαση πρώτη αναπληρωματική δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια."

Το δικαστήριο, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους, αποφάσισε πως απορρίπτει την τριτανακοπή, διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και απαλλάσσει τους τριτανακόπτοντες από τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων.

Εξάλλου, στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να συζητηθεί στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ η προσφυγή που έχει καταθέσει η κα Μαρία Καρρά επί του θέματος.

 

ΠΕΠΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Saitis Home Έπιπλα