ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια: "Να εφαρμοστεί ο νόμος για τη συμμετοχή των παρατάξεων μειοψηφίας σε επιτροπές"

Η ανακοίνωση Μαχητικής ΠΡΟοδευτικής Συνεργασίας Της Αιγιάλειας (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α) έχει ως εξής:

"Καλούμε την δημοτική αρχή να εφαρμόσει  τον πρόσφατο νόμο του κράτους 4635 (φεκ 167 30-10-2019) σχετικά με τον ορισμό μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων και του  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων  2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Αχαϊας.
Όπως είναι γνωστό ο ορισμός μελών στις διοικήσεις των νομικών προσώπων και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων  2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Αχαϊας,έγινε με αυθαίρετη ερμηνεία του προηγούμενου νόμου απο την δημοτική αρχή και αποκλείστηκαν οι 3 παρατάξεις της μεοψηφίας, εκτός των δύο που συμπορεύονται με την παράταξη του δημάρχου.
Είχαμε εκφράσει την διαφωνία μας στο δημοτικό συμβούλιο για  τον τρόπο εκλογής των μελών αυτών, κατα την οποία η παράταξη του δημάρχου εκτός των 3/5 που της έδινε ο νόμος ,όριζε και συμμετείχε στις ψηφοφορίες και για τα 2/5 των μελών της μειοψηφίας στηρίζοντας προφανώς τις παρατάξεις που τυπικά εμφανίζονται σαν μειοψηφία, στην ουσία όμως αποτελούν μέρος της διοίκησης του δήμου.
Ο πρόσφατος νόμος 4635 δικαιώνει απόλυτα την απαίτησή  μας τότε  να γινει  ψηφοφορία για τα 2/5 απο τις παρατάξεις της μειοψηφίας με μεταξύ τους ψηφοφορία.
Συγκεκριμένα ο νέος νόμος αναφέρει:
"Ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία."
Καλούμε την δημοτική αρχή να επανέλθει για εκλογή εκ νέου των μελών στις διοικήσεις των νομικών προσώπων και του Α. Σ.Δ.Σ.Α. γιατί η συνέχιση της λειτουργίας των νομικών προσώπων και του Συνδέσμου με την υπάρχουσα σύνθεση δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο του κράτους που ψηφίστηκε πρόσφατα και είναι σε ισχύ."

"ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια"

Saitis Home Έπιπλα