ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίσημο σωματείο η Ανεξάρτητη Κίνηση Ανατολικής Αιγιάλειας

Η  15μελής  συντονιστική  επιτροπή  της  Α.Α.Κ.Α.Α.  σύμφωνα  με  τις  δεσμεύσεις  της συνεδρίασε  παρουσία  δεκάδων   μελών  της  την  Κυριακή  10-10-2019  στην  Παραλία  Πλατάνου  και  από  κοινού  αποφασίστηκε:

# Η  μετατροπή  της  σε  θεσμικό  αναγνωρισμένο  από  το  κράτος  φορέα (σωματείο)  με  την  επίσημη  ονομασία  Ανεξάρτητη  Κίνηση  Ανατολικής  Αιγιάλειας (ΑΝ.Κ.Α.Α.) με  έδρα  το  Διακοφτό  και  γραφεία  επί  της  Π.Ε.Ο. στο  Διακοφτό  και  Ακράτα-Αιγείρα.
# Η  μορφή  και  τα  βασικά  άρθρα  του  Καταστατικού  καθώς  και  ο  αριθμός  και  η  γεωγραφική  ποσόστωση  των  Επιτροπών  και  των  Οργάνων  της  Κίνησης
# Ο  βασικός  σκοπός  της  Κίνησης  πού  θα  είναι :

Ο  συντονισμός  της  δράσης  των  κατοίκων  της  Ανατ.  Αιγιάλειας  γιά  την  επίλυση  των  οξυμένων  προβλημάτων  της  περιοχής  μέχρι  και  την  δημιουργία  του  αυτοτελούς  Δήμου  Ανατολικής  Αιγιάλειας (τ.  δήμοι  Αιγείρας - Ακράτας  και  Διακοφτού).
 
Τα παρόντα μέλη εγγράφηκαν ως ιδρυτικά του νέου φορέα και επέλεξαν την  πιο  κάτω προσωρινή  9/μελή  διοικούσα  επιτροπή  που  θα  οργανώνει  τη  δράση  της  Κίνησης  και  θα  δρομολογήσει  τις  αρχαιρεσίες  της  οπότε  και  θα  αντικατασταθεί  από  το  εκλεγμένο  9μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο:
 
  Αποστολοπούλου  Μαρία - Αιγές
  Ιωαννίδης  Tρύφωνας - Διακοφτό
  Καλύβας  Οδυσσέας - Κράθιο
  Μάρης  Παναγιώτης - Αιγείρα
  Νικολάου  Κώστας - Συλίβαινα
  Οικονόμου  Κώστας - Διακοφτό
  Παπαγεωργίου  Τάνια - Ελαιώνας
  Σταυρόπουλος  Αντώνης - Σελιάνα
  Φώτης  Αποστόλης - Ακράτα                   

fb - Ανεξάρτητη  Κίνηση  Ανατολικής  Αιγιάλειας

Saitis Home Έπιπλα