ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με χρήματα από το Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση πλατειών Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου - Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος Βασιλική Ψυχράμη

Την ένταξη δύο έργων σε χρηματοδότηση μέσω Πράσινου Ταμείου, που αφορούν στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στις πλατείες Μεσσηνέζη και Αγίου Αθανασίου στο Αίγιο, αποφάσισε το αρμόδιο Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη για πρώτη φορά μετά την πρόσφατη διοικητική του ανασυγκρότηση.

Τα δύο έργα, που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ως πρόταση εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας τον Απρίλιο του 2018 και μετά από εισήγηση της αντιδημάρχου Έργων και επικεφαλής της παράταξης “Ποιοτική Αιγιάλεια” κας Βασιλικής Ψυχράμη, έχουν προϋπολογισμό 348.860 €.

Ως γνωστόν, το Πράσινο Ταμείο που αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει και πραγματοποιεί Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Χ.Π.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

"Με μεθοδική δουλειά, επιμονή και υπομονή προχωρούμε στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας με βασικό μας κριτήριο το σεβασμό στο περιβάλλον" δήλωσε σχετικά η κα Βασιλική Ψυχράμη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» το οποίο ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Ειδικότερα, στα έργα που εντάχθηκαν στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου παρεμβάσεων κοινοχρήστων χώρων σημαντικού μεγέθους με αυξημένη σημασία για το σύνολο του οικιστικού συνόλου/οικιστικής περιοχής αυξάνοντας την ελκυστικότητα, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των χώρων των πλατειών Αγίου Αθανασίου και Μεσσηνέζη. Στα ολοκληρωμένα σχέδια αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου εντάσσονται και επιμέρους δράσεις βελτίωσης αστικού εξοπλισμού, όπως δημιουργία παιδοτόπων που αποτελούν οργανικό μέρος ευρύτερων έργων αστικής ανάπλασης.

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα