ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τέλη και Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ, τα δημοτικά τέλη διαφόρων κατηγοριών και η έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2020, μονοπωλούν το ενδιαφέρον στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
2.    Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), για το έτος 2020.
3.    Καθορισμός τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
4.    Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
5.    Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
6.    Καθαρισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
7.    Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
8.    Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
9.    Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
10.    Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
11.    Υποβολή πρότασης προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
12.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
13.    Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
14.    Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
15.    Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
16.    Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν διαπραγμάτευσης.
17.    Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Γ’ Κατανομή) έτους 2019, στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
18.    Διαγραφή παραστατικών παρελθόντων ετών από το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα του Δήμου Αιγιαλείας.
19.    Έγκριση συμψηφισμού του αναλογούντος υπολοίπου προς απόδοση ποσού με τυχόν λοιπές οφειλές των οφειλετών της Δ.Ε. Αιγείρας, που θα προκύψουν και θα βεβαιωθούν εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας έως τις 31.12.2019, λόγω αδυναμίας συμψηφισμού του 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 και του αντίστοιχου Φ.Π.Α.13% σε όσους δικαιούχους δεν καταστεί δυνατή η επιστροφή, λόγω μη προσκόμισης εκ μέρους τους IBAN (αριθμού τραπεζικού λογαριασμού).
20.    Έγκριση μνημονίου ενεργειών-Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Αιγιαλείας (4η επικαιροποίηση).
21.    Έγκριση μνημονίου ενεργειών-Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων-παγετού Δήμου Αιγιαλείας (4η επικαιροποίηση).
22.    Έγκριση όγδοης (8ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019.
23.    Έγκριση δωδέκατης (12ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
24.    Ορισμός τριμελούς Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Ανακαίνιση του πρώην Ι.Κ.Α. Αιγίου για χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας».
25.    Ακύρωση έγκρισης κοινόχρηστης οδού σε ιδιοκτησία Παναγιώτη Παναγόπουλου στην Κοινότητα Νεραντζιών της Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
26.    Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας, με μυστική ψηφοφορία.
27.    Μετεγκατάσταση των δημοτικών υπαλλήλων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και μεταφορά του συνόλου του Αρχείου του Ιδρύματος «Μάνος Χατζηδάκις-Νίκος Γκάτσος», στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ακράτας.
28.    Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα