ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Να συνεχίσει η σχολή Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, ζήτησε ο Καλογερόπουλος από την Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Την περασμένη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, συνάντηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου με την Πρύτανη κ. Β. Κυριαζοπούλου. Συζητήθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος της Φυσιοθεραπείας στο Αίγιο και ο Δήμαρχος έθεσε το πάγιο αίτημα του ίδιου αλλά και της πόλης για παραμονή και συνέχισης λειτουργίας της σχολής. 

Η Πρύτανης σημείωσε ότι μετά την αναβάθμιση του Ιδρύματος σε Πανεπιστημιακό δεν συνάδουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις με τις προβλεπόμενες, αφού δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, ενώ τέθηκε και ζήτημα για το χώρο που δεν έχει μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί.

Δεδομένου ότι ο Δήμος στοχεύει να αξιοποιήσει χώρο της πρώην Χαρτοποιίας, προτάθηκε να επανέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου ο χώρος που δεν αξιοποιήθηκε, προκειμένου να τον αξιοποιήσει μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ δημιουργώντας πολυχώρο επ' ωφελεία των πολιτών. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία ώστε να αντιμετωπίζονται από κοινού τα προβλήματα και οι Υπηρεσίες του Δήμου να καλύπτουν όποιες ανάγκες προκύπτουν. 

Saitis Home Έπιπλα