ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων, η πρώτη απόφαση που υπέγραψε ο Δ. Καλογερόπουλος

Στην άσκηση των δημαρχιακών καθηκόντων δεν υπάρχουν Κυριακές και αργίες και αυτό το δείχνει με το "καλημέρα" ο νέος δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος υπέγραψε ήδη την πρώτη του απόφαση, Κυριακάτικα και αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του. Πρόκειται για τον ορισμό αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους, που ήδη ανέβηκαν στη "Διαύγεια" και πλέον οι νέοι αντιδήμαρχοι ξεκινούν από Δευτέρα κιόλας δουλειά, στο πόστο του ο καθένας. Αναπληρώτρια δημάρχου ορίστηκε η κα Βασιλική Ψυχράμη και σε περίπτωση κωλύματος αυτής, ο κ. Νίκος Καραΐσκος.

Αναλυτικά, στους νέους αντιδημάρχους, που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την περασμένη εβδομάδα, δόθηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

Α)Στην κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ,  Αντιδήμαρχο   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  από  τη Δημοτική  Παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»:

 

Β) Στην κα ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιδήμαρχο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ:

 Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριμένα:

 

Γ) Στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΔΑ του ΙΩΑΝΝΗ Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

 

Δ) Στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΪΣΚΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αντιδήμαρχο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 

Ε) Στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ του ΑΛΕΞΙΟΥ Αντιδήμαρχο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, από τη Δημοτική Παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»:

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και συγκεκριμένα:

 

ΣΤ) Στον κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΒΑΡΔΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   &   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ   από   τη   Δημοτική  Παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»:

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου και συγκεκριμένα:

2) Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο κ. Δήμαρχος.

4) Τον Δήμαρχο αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Ψυχράμη- Σταυροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραΐσκος.

Εκτύπωση