ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύμπνοια και συνέπεια από τους δημοτικούς συμβούλους, ζήτησε ο Καλογερόπουλος - Τα νέα μέλη του προεδρείου και των δύο σημαντικότερων επιτροπών

Με την εκλογή προεδρείου του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έκανε "πρεμιέρα" το πρωί της Κυριακής η νέα δημοτική αρχή, υπό τον δήμαρχο κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από γενική ευφορία, όπως συνηθίζεται εξάλλου στην αρχή κάθε θητείας και μόνο επί της διαδικασίας εκλογής προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του σώματος υπήρξαν αντιρρήσεις από συμβούλους της αντιπολίτευσης, μιας και η νέα νομοθεσία έχει αλλάξει σε αρκετά σημεία και ίσως δεν είχε από κάποιους αποδοθεί η κατάλληλη ερμηνεία. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν, οι προτάσεις για τα τρία πρόσωπα πέρασαν (δεν υπήρχαν εξάλλου άλλες υποψηφιότητες) και έτσι νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κ. Γιώργος Ντίνος (παράταξη "Αιγιάλεια Τώρα" του κ. Καλογερόπουλου), αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλης Σταθακάρος (παράταξη "Αιγιάλεια Αύριο" του κ. Γούτου) και γενικός γραμματέας ο κ. Παναγιώτης Μάρκου (παράταξη "Ποιοτική Αιγιάλεια" κας Ψυχράμη).

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι κάλπες στήθηκαν και ένας-ένας οι παρόντες 32 από τους 33 νέους δημοτικούς συμβούλους (έλειπε ο κ. Γιώργος Γκίκας), η καταμέτρηση έγινε από τους αρμοδίους δημοτικούς υπαλλήλους και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για Οικονομική Επιτροπή: Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Νίκος Καραΐσκος, Δημήτρης Καλαμίδας (από την παράταξη Καλογερόπουλου), Βασίλης Τομαράς, Περικλής Παπαγιαννακόπουλος (από την παράταξη Γούτου), Βασιλική Ψυχράμη (από την παράταξη της ίδιας) και Γιώργος Κουβαράς (από την παράταξη Παπακωνσταντινόπουλου).

Για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, Βασίλης Γ. Χριστόπουλος, Μαρία Σταυροπούλου, Νίκος Καραΐσκος (από την παράταξη Καλογερόπουλου), Μιχάλης Κυριακόπουλος, Δημήτρης Μπούνιας (από την παράταξη Γούτου), Στράτος Βαρδάκης (από την παράταξη Ψυχράμη) και Μαρία Ιατροπούλου (από την παράταξη Παπακωνσταντινόπουλου).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Καλογερόπουλος σημείωσε πως τη δημοτική αρχή θα εκπροσωπεί στο εξής επισήμως είτε ο ίδιος είτε η κα Μαρία Γιδά και κάθε άλλη άποψη που θα εκφράζεται θα είναι προσωπική. Παράλληλα, ζήτησε από το σώμα να υπάρχει συνέπεια, σοβαρότητα και πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των μελών του, ώστε να μην παρατηρηθούν στο μέλλον τα λυπηρά φαινόμενα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαν απαξιώσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του δημοτικού συμβουλίου. Απηύθυνε για μια ακόμη φορά κάλεσμα για σύμπραξη όλων στην επίλυση των ζητημάτων της Αιγιάλειας και τόνισε πως είναι πάντα ανοιχτός σε συνεργασία με όλες τις παρατάξεις.

Πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, από το προεδρείο σημειώθηκε πως η εκλογή μελών των ΝΠΔΔ του Δήμου (ΔΗΚΕΠΑ, ΝΠΔΔ, Λιμενικό Ταμείο, Σχολικές Επιτροπές) θα γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε να μην χαθεί χρόνος στη διοίκηση του δήμου και των υπηρεσιών του.

Saitis Home Έπιπλα