ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια: "Μόνη διέξοδος για τα απορρίμματα, πρόγραμμα με διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση"

Η Μαχητική ΠΡΟοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α.) από την ιδρυτική της ακόμη διακήρυξη προ 10μήνου περίπου, στο πρόγραμμά της για τις Δημοτικές εκλογές, αλλά και όλο αυτό το διάστημα που ακολούθησε μέχρι σήμερα βάζει στις προτεραιότητές της σαν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του Δήμου το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων την οποία όλοι στα λόγια υιοθετούν και επαγγέλλονται δεν φαίνεται να απασχόλησε ποτέ τις προηγούμενες δημοτικές αρχές ενώ ζητούμενο προς το παρόν είναι εάν η νέα δημοτική αρχή θα μπει δυναμικά με το ξεκίνημά της σε αυτή την κατεύθυνση.

Η παράταξή μας δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει ότι η μόνη διέξοδος για την ελαχιστοποίηση του συνολικού όγκου του υπολείμματος των απορριμμάτων, είναι η άμεση εφαρμογή προγράμματος που θα περιλαμβάνει διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, πράσινα σημεία.

Για την άμεση αποκομιδή των συσσωρευμένων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων σε όλη την Αιγιάλεια και στο σταθμό μεταφόρτωσης Τεμένης, με την Αιγιάλεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το ταμείο του δήμου δίχως χρήματα, είναι υποχρέωση της πολιτείας μέσω χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό να συνδράμει στη λύση που θεωρητικά έδωσε ο υπουργός εσωτερικών για μεταφορά στην Κοζάνη. Όσον αφορά τις ευθύνες προηγούμενων δημοτικών αρχών στην μη υλοποίηση σχεδιασμών και προγραμμάτων στην κατεύθυνση της διαχείρισης των απορριμμάτων υπάρχουν αρμόδια όργανα που μπορούν να επιληφθούν.

Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ο Δήμος Αιγιάλειας διαθέτει ειδικά οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήσαμε είναι δυνατό να μειωθεί στο μισό το συνολικό κόστος μεταφοράς. Φαίνεται ότι υπάρχουν συμφέροντα τέτοια που ανεβάζουν υπέρογκα το τίμημα για προφανείς λόγους.

Η παράταξή μας θα αγωνιστεί μέσα από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αιγιάλειας, από τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και έξω από αυτά με κάθε άλλο δόκιμο τρόπο στην επίλυση του από 30ετίας τουλάχιστον προβλήματος για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Αταλάντευτη θέση μας είναι ότι η διαχείριση αυτή αφορά αποκλειστικά το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΜΠΡΟΣΤΑ"

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα