ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή

Καταπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας συγκαλείται το μεσημέρι της Παρασκευής (2 μ.μ.) με συνολικά 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη, δύο εκ των οποίων αφορούν την κατάσταση με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, απαιτείται να εγκριθεί αναμόρφωση προϋπολογισμού για να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και να εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κοζάνη για τη διάθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων από την Αιγιάλεια.

Ειδικότερα, τα θέματα προς συζήτηση είναι:

1.    Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά το 50% της συνολικής επιχορήγησης για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2.    Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά «επιχορήγηση για αδέσποτα».
3.    Έγκριση όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
4.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), για τη διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας.
5.    Έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
6.    Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου».
7.    Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.51/2019).
8.    Στην αίτηση του κ. Αναστασίου Βάκρινου προκειμένου να πιστοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, ότι η επιχείρησή του δεν αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και την κατοικία.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ