ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τετάρτη με 6 θέματα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αίσθηση προκαλεί το θέμα νο3 όπου το σώμα θα κληθεί να αποφασίσει για τη ματαίωση του διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αιγιαλείας που απέβη άγονος, που από τη μία αφορά στην ασφάλεια των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες της Αιγιάλειας και από την άλλη ενδέχεται να "στοιχίσει" και τις Γαλάζιες Σημαίες που έχουν δοθεί φέτος στην περιοχή.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1.    Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την υπ’ αριθ.13022/19.04.2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.1377/τ.Β/24.04.2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.44173/24.08.2018 (Φ.Ε.Κ.3656/τ.Β/27.08.2018) και ισχύει».
2.    Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019, λόγω άγονου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού.
3.    Ματαίωση του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας», λόγω άγονου διαγωνισμού που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
4.    Έγκριση ισόχρονης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας».
5.    Έγκριση τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού».
6.    Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
7.    Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (2018).

Saitis Home Έπιπλα