ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης - Φορέας υλοποίησης η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε την ένταξη του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με δικαιούχο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 23.5 εκατ € στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στο πλαίσιο του έργου χρηματοδοτείται η  κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων μήκους 75.500 μ. περίπου και 6 τοπικών αντλιοστασίων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας Ακράτα (Αιγείρα, Κράθιο και Παραλίας Συλίβαινας), Διακοπτό, Ροδοδάφνη (σε ενιαίο οικιστικό συγκρότημα με Άβυθο και Άκολη), Λόγγο και Σελιανίτικα του πρώην Δήμου Συμπολιτείας.

Στην ίδια απόφαση ένταξης εγκρίνεται και ποσό 870.000 € με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την παρακολούθηση και επίβλεψη των αρχαιολογικών εργασιών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου.

Saitis Home Έπιπλα