ΠΟΛΙΤΙΚΑ

"Πρώτα η Ακράτα": Πείρα και γνώση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της Ακράτας

Τις βασικές της θέσεις και το πρόγραμμά της παρουσιάζει η παράταξη "Πρώτα η Ακράτα" που κατέρχεται στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Η παράταξη απαρτίζεται από τους:

Αρφάνης Χρήστος
Γιαννοπούλου Ιφιγένεια
Νάστα Σοφία
Παναγόπουλος Παναγιώτης
Ρουφογάλης Βασίλης
Σουλελές Χρήστος
Στούμπος Αθανάσιος
Χριστοφιλοπούλου Μαρία

Όπως σημειώνεται από την παράταξη, οι βασικές αρχές είναι εξής:

"Υποβάθμιση, φτώχεια, συρρίκνωση, ανεργία, μαρασμός, είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής Ακράτας μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη δημιουργία του Δήμου Αιγιάλειας. Τα προβλήματα είναι σοβαρά και χρειάζεται πείρα, γνώση, τεχνογνωσία, οργάνωση και προγραμματισμός για την προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Οι κοινοτικές εκλογές μπορούν να βοηθήσουν θετικά στην προσπάθεια ανάδειξης και χάραξης κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπισή τους. Οι κοινοτικές εκλογές μπορούν και θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο διαλόγου, αντιπαράθεσης απόψεων και ιδεών, στη βάση ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα είναι η Ακράτα μας.

Οι κοινοτικές εκλογές στη σημερινή εποχή και μέσα στο νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε, προϋποθέτουν τη συμμετοχή συνδυασμών με βασικές αρχές και στόχους, με πρόγραμμα και ρεαλιστικές προτάσεις, με εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών ομάδων, με υποψηφίους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα σύνθεσης απόψεων. Προϋποθέτουν επίσης μία μακροχρόνια διαδικασία συγκρότησης και τη συμφωνία σε βασικές αρχές.

Συνδυασμοί που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα μιας παρέας γνωστών και φίλων χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά, συνδυασμοί που στην ουσία συγκροτούνται με την υπόδειξη υποψηφίων Δημάρχων, υποκρύπτουν εξαρτήσεις και δεν καταφέρνουν να βάλουν Πρώτα την Ακράτα, δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα.

Συνδυασμοί που προκύπτουν μέσα σε μία νύχτα, που συγκροτούνται στη βάση προσωπικών διαφορών και διαφωνιών, συνδυασμοί αντίδρασης και όχι θετικής προσέγγισης που λόγω του τρόπου συγκρότησης ενέχουν σπέρματα διχόνοιας και διαίρεσης, επίσης δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα.

Ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Η ΑΚΡΑΤΑ» θεωρεί την εκλογική διαδικασία των κοινοτικών εκλογών και την προεκλογική περίοδο ευκαιρία αντιπαράθεσης θέσεων και απόψεων, ευκαιρία διαλόγου και σύνθεσης, με βασικό σκοπό την επιλογή των καλύτερων λύσεων, που θα βγάλουν την Ακράτα από τη στασιμότητα των τελευταίων ετών, θα αναδείξει τα θετικά της περιοχής μας, θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για την Ακράτα που αγαπάμε.

Είμαστε εδώ, όχι για να λύσουμε προσωπικές διαφορές και διαφωνίες αλλά για να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους κοινοτικούς συνδυασμούς και υποψηφίους για την κατάθεση των απόψεων, ιδεών και προτάσεων τους στην κοινωνία της Ακράτας, να δώσουμε την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να επιλέξουν τον καταλληλότερο. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε μία ποιοτική εκλογική αντιπαράθεση. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι γνωστό: Υποβάθμιση, φτώχεια, συρρίκνωση, ανεργία, μαρασμός."

4 ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Δημιουργία Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας
- Οριστικό κλείσιμο ΧΥΤΑ
- Απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά της Κοινότητας
- Ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ

- Προώθηση έργου άρδευσης ελαιοκαλλιεργειών κατάντη της Ποροβίτσας.
- Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων.
- Στήριξη και προώθηση αιτημάτων αγροτών (πχ. προσβασιμότητα αγροτικών δρόμων)
- Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων (πχ. πρώην Κλινική Αγίας Ελένης – παλιό ελαιοτριβείο)
- Συνεργασία με άλλες Κοινότητες πρώην Δήμων Ακράτας και Αιγείρας για τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών για τους έχοντες ανάγκη (πχ Κοινωνικό Φαρμακείο), καθώς και με φιλανθρωπικούς συλλόγους, Εκκλησίες και Ιερωμένους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων.
- Ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση στερεών αποβλήτων. Δημιουργία «πράσινων σημείων», αγορά κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, συνεχής προσπάθεια επιμόρφωσης για θέματα ανακύκλωσης, συνεργασία με σχολεία.
- Δημιουργία και εφαρμογή προγράμματος «ΑΚΡΑΤΑ ΚΑΘΑΡΗ και ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» με επιβραβεύσεις για κατοίκους και συνοικίες.
- Ορθολογική κατανομή δημοτικών υπαλλήλων στις δημοτικές υπηρεσίες με προτεραιότητα οι υπάλληλοι να εργάζονται στον τόπο κατοικίας τους.
- Διάνοιξη νέων αναγκαίων δρόμων σε εφαρμογή υπάρχοντος σχεδίου πόλης.
- Δρόμοι χωρίς λακκούβες, επαρκώς ηλεκτροφωτισμένοι.
- Λειτουργία τουλάχιστον μίας παιδικής χαράς.
- Εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ) τραπεζικού ιδρύματος.
- Καθαρό πόσιμο νερό.
- Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών.
- Προβολή ιδρύματος Μ.Χατζηδάκις – Ν.Γκάτσος και Πινακοθήκης Ακράτας.
- Καθιέρωση 14ης Μαρτίου ως ημέρα Ιστορικής Μνήμης και προσπάθεια πανελλήνιας ανάδειξης, με την καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου για την Ελληνική Επανάσταση.

Saitis Home Έπιπλα