ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη

Με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων από 01.01.2019 έως 30.04.2019».
2.    Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019».
3.    Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπολόγου και υπόλογου δια-χειριστή.
4.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τριών (3) μηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ