ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στη 1.30 το μεσημέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο Αιγιαλείας
2.    Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικισμό Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας για κατασκευή αρδευτικού ομβρίων Τ14Ν από την Χ.Θ 91+500,00 έως Χ.Θ 92+000,00.
3.    Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικισμό Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας για κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ14Ν από τη Χ.Θ 92+000,00 έως την Χ.Θ 92+450,00
4.    Περί εξέτασης αιτήματος κοπής ενός δέντρου (πεύκου) στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Ακολη της Τ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
5.    Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου στον οικισμό Αβύθου της Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
6.    Περί αισθητικής αναβάθμισης της οδού Μητροπόλεως από την οδό Σολωμού έως την οδό Περιμετρικής της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
7.    Περί κοπής δέντρων (πεύκων) στην οδό Κωνσταντινουπόλεως της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
8.    Επί της αριθ. 3/2019 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος ασφαλτόστρωσης παρόδου κάθετης της οδού Μελετοπούλων της Δημ. Κοινότητας Αιγίου  Δήμου Αιγιαλείας.
9.    Επί της αριθ. 4/2019 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος ασφαλτόστρωσης παρόδου κάθετης της οδού Νικολάου Πλαστήρα της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
10.    Επί της αριθ. 6/2019 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί χορήγησης θεσης στάθμευσης επί της παρόδου Αγίων Αποστόλων της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
11.    Επί της αριθ. 7/2019 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί τοποθέτησης μεταλλικού προστατευτικού εμποδίου επί της οδού Ανδρέου Λόντου 50 της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
12.     Επί της αριθ. 8/2019 περί εξέτασης αιτήματος ασφαλτόστρωσης παρόδου κάθετης στην οδό Κούταλης της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
13.    Επί της αριθ. 9/2019 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί προέγκρισης χορήγησης εισόδου – εξόδου επί της Π.Ε.Ο στην οδό Κορίνθου 100 της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
14.    Επί της αριθ. 10/2019 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί καθορισμού στάσης αστικού ΚΤΕΛ στον κόμβο του οικ. Μυρτιά του Δήμου Αιγιαλείας.
15.    Επί της αριθ. 11/2019 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας αδιεξόδου στην οδό Αίνου της Δημ. Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.    
16.    Περί μεταφοράς στάσης λεωφορείου στην Τοπική Κοινότητα Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ