ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Πέμπτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με τα εξής 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
2.    Έγκριση απόδοσης παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας», ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
5.    ‘Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας», ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
6.    Τροποποίηση – συμπλήρωση κανονισμού άρδευσης Τ.Κ. Βούτσιμου Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ