ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός του 2019 και άλλα σημαντικά θέματα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας πραγματοποιείται την Τετάρτη. Στις 6 το απόγευμα ξεκινά η συζήτηση για την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 και στις 7 η τακτική συνεδρίαση με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από τα οποία ξεχωρίζει η λήψη δανείου για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αιγιαλείας, η έγκριση προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων του Δήμου, η μίσθωση ακινήτου για στέγαση του νηπιαγωγείου Διακοπτού και η αγορά ακινήτου για την επέκταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Τέμενη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση λήψης δανείου και όρων αυτού, για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αιγιαλείας.
2.    Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας», οικονομικού έτους 2019.
3.    Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», οικονομικού έτους 2019.
4.    Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), οικονομικού έτους 2019.
5.    Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Γ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), οικονομικού έτους 2019.
6.    Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), έτους 2019.
7.    Εκλογή υδρονομέων για τη χειμερινή αρδευτική περίοδο έτους 2018-2019, στις Τοπικές Κοινότητες Αιγών, Αμπελοκήπων και Χρυσανθίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
8.    Μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για στέγαση του Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
9.    Αγορά ακινήτου, πλησίον του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη θέση «Νησί» της Τοπικής Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, για την επέκτασή του και την τοποθέτηση κλαδοδεμάτων.
10.    Αποζημίωση επικείμενων στην ιδιοκτησία της κας Ελένης Φιλιπποπούλου, με Κ.Α.020403, στο Ο.Τ.336, στο Σχέδιο Πόλης Καλλιθέας-Δεξαμενής-Παγοποιείου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
11.    Συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας ως φορέα παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων.
12.    Έκδοση ψηφίσματος για τη σωτηρία τoυ Κορινθιακού Κόλπου από την ανεξέλεγκτη συσσώρευση ρυπογόνων μονάδων.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ