ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: "Να δρομολογηθεί κλείσιμο του ΧΥΤΑ Αιγείρας"

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

"Άλυτο και οξυμένο παραμένει το πρόβλημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας και στο περιβάλλον.
 Έχει παρέλθει ήδη χρονικό  διάστημα άνω των 7 μηνών οπότε στο Δήμο Αιγιάλειας βιώσαμε την υπερσυσσώρευση σκουπιδιών  στους δρόμους , στις γειτονιές και τις κοινότητες. Σήμερα διαπιστώνουμε –παίρνοντας υπόψη και  τα όσα καταγγέλλουν στην πρόσφατη Λαϊκή Συνέλευση τους οι κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλειας για ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, υπερκορεσμό …- ότι δεν έχει προχωρήσει η επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής , της Περιφέρειας και της Κυβέρνησης.
Ιδιαίτερα η Δημοτική Αρχή αντί να διεκδικήσει κονδύλια από Περιφέρεια και Κυβέρνηση, αντί  να σχεδιάσει και να δρομολογήσει δράσεις στη κατεύθυνση κλεισίματος του ΧΥΤΑ Αιγείρας,  να καταθέσει σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων για όλη την Αιγιάλεια προς όφελος του λαού,  εξακολουθεί να στηρίζεται σε εισαγγελική εντολή για την αποκομιδή των απορριμμάτων , δεν δίνει σαφείς και ολοκληρωμένες απαντήσεις για τα όποια έργα προωθεί, για το κόστος και την αποτελεσματικότητα τους.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιάλειας  συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα  των κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας.
Επειδή το σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αφορά όλο το λαό της Αιγιάλειας ,  η Λαϊκή Συσπείρωση ζητά να συνεδριάσει έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων , την κατάσταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας με απολογισμό και προγραμματισμό μέτρων .
Απαιτούμε:
Να παρθούν ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ από Δήμο, Περιφέρεια και Κυβέρνηση για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος
Να γίνει χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ, που δεν θα είναι φυσικά η υπερφορτωμένη περιοχή της Αιγείρας ούτε η περιοχή της Παπανικολού, αφού υπάρχουν και εκεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα.
Να ανακοινωθεί με ευθύνη Κυβέρνησης, Περιφέρειας και Δήμου σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου με βάση τις λαϊκές ανάγκες, χωρίς ιδιωτικοποίηση έργων και υπηρεσιών.
Να δρομολογηθεί το κλείσιμο του υπερκορεσμένου και επικίνδυνου ΧΥΤΑ Αιγείρας και να γίνει σταδιακή, ασφαλής περιβαλλοντική αποκατάστασή της περιοχής, που έχει βλαφθεί από τα στραγγίσματα και άλλες επιπτώσεις.
Να δοθεί προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό με κεντρικούς δημόσιους πόρους του εξοπλισμού αποκομιδής, βάρος στην ανακύκλωση με διαλογή στη πηγή και κομποστοποίηση.
Μείωση των ανταποδοτικών τελών και κατάργηση τους για τους κατοίκους της Αιγείρας   
Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δράση στον τομέα.
Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους με δικαιώματα, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας –ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ."

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ