ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Παρασκευή η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με σημαντικότερο θέμα τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2019.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019. Προσαρμογές σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.
2.    Συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης «Ενεργειακή  αναβάθμιση του Δημοτικού οδοφωτισμού δικτύου του Δήμου Αιγιαλείας».
3.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Αιγιάλειας».
4.    Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής αποσφράγισης  Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας (είδη ρουχισμού κλπ.)».
5.    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
6.    Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών (συνοπτικών & ανοικτών) και αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
7.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για επανάληψη δήλωσης Παράστασης Πολιτικής Αγωγής.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ