ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χωρίς το "μεγάλο θέμα" η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την Τετάρτη

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, χωρίς το μεγάλο θέμα και προφανώς το ενδιαφέρον θα στραφεί για μια ακόμη φορά στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, μιας και ο προεκλογικός πυρετός ολοένα και ανεβαίνει και αυτό φαίνεται και στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Βεβαίως, τους δημότες λίγο τους ενδιαφέρει προς το παρόν η όλη διαδικασία αλλά οι ζυμώσεις ενόψει Μαΐου συνεχίζονται, με απρόβλεπτη τροπή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
2.    Έγκριση ελεγμένης απογραφής έναρξης 01-01-2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας έτους 2017.
4.    Έγκριση παραχώρησης τμήματος υπογείου χώρου δημοτικού κτιρίου «Αγίας Ελένης» της Τ.Κ. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, για στέγαση γραφείου Κυνηγετικού Συλλόγου.
5.    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του α’ ορόφου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας, στον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογος Ελίκης «ΙΩΝΕΣ».
6.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2019.
7.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019.
8.    Έγκριση της υπ’ αριθ.109/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αγοράς κατάλληλου οικοπέδου στην Δ.Κ. Αιγίου για ανέγερση 2ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, για τη μεταστέγαση αυτού.
9.    Έγκριση της υπ’ αριθ.3/2018 απόφασης της Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας, περί ανάκλησης της υπ’ αριθ.2/2016 απόφασή της (και της υπ’ αριθ.183/2017 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας).
10.    Ονοματοθεσία ανωνύμου οδού στην Τ.Κ. Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας με όνομα «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΕΤΣΗ» (σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.1/27-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής για την ονομασία κ.λπ. της Αποκεντρωμένης Δ/σης).
11.    Έγκριση της υπ’ αριθ.117/2018 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας».
12.    Έγκριση της υπ’ αριθ.119/2018 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας».
13.    Έγκριση της υπ’ αριθ.120/2018 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας».
14.    Έγκριση της υπ’ αριθ.121/2018 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας».
15.    Έγκριση της υπ’ αριθ.122/2018 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου».
16.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία οργάνωσης και προσυνεδριακής υποστήριξης του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου».
17.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και τη μεταφορά τους στον Σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας».
18.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Επισκευή Αναγόμωση πυροσβεστήρων».
19.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
20.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού ακτών Δ.Ε. Αιγίου».
21.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού ακτών Δ.Ε. Διακοπτού».
22.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δ.Ε. Ερινεού».
23.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Μετάφραση κειμένων, επιμέλεια και επεξεργασία αυτών για την τουριστική πληροφόρηση και ενημέρωση εκδηλώσεων Δήμου Αιγιαλείας».
24.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη δημιουργίας φωτογραφικού αρχείου και βίντεο της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
25.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη δημιουργίας φωτογραφικού αρχείου και βίντεο της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας».
26.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη δημιουργίας φωτογραφικού αρχείου και βίντεο της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας».
27.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη δημιουργίας φωτογραφικού αρχείου και βίντεο της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας».
28.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη δημιουργίας φωτογραφικού αρχείου και βίντεο της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας».
29.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Τεχνική υποστήριξη δημιουργίας φωτογραφικού αρχείου και βίντεο της Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας».

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ