ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα δημοτικά τέλη για το 2019, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Ο καθορισμός των δημοτικών τελών για το 2019 και η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το νέο έτος, συζητείται στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, με 85 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Θα έχει προηγηθεί στις 6 μ.μ. η ειδική συνεδρίαση για έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αιγιαλείας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση δέκατης τρίτης (13ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
2.    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
3.    Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), για το έτος 2019.
4.    Καθορισμός τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
5.    Καθορισμός τέλους άρδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
6.    Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
7.    Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
8.    Καθαρισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
9.    Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
10.    Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
11.    Καθαρισμός τέλους βοσκής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
12.    Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
13.    Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
14.    Υποβολή πρότασης προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
15.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
16.    Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
17.    Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
18.    Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
19.    Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθ.646/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
20.    Υποβολή αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας & Ερινεού Δήμου Αιγιάλειας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 801 (Εθνικό σκέλος).
21.    Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.511/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».
22.    Έγκριση καταβολής επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.
23.    Έγκριση καταβολής επιχορήγησης στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.
24.    Στην αίτηση κατοίκων της Τ.Κ. Χρυσανθίου Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με την καταστροφή της ελαιοπαραγωγής.
25.    Έγκριση ή μη του αριθ.7648/26.03.2018 αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς/συμβιβασμού που αφορά τον τραυματισμό του Κων/νου Ξηρού και την από 18.12.2017 αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η δικαστική συμπαραστάτης του Αναστασία Βούλγαρη του Δημητρίου.
26.    Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2018.
27.    Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
28.    Προγραμματισμός δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
29.    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Τουριστικό Περίπτερο) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας.
30.    Έγκριση επιχορήγησης στον Παναιγιάλειο Γυμναστικό Σύλλογο και εξειδίκευση πίστωσης.
31.    Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εορτασμού Χριστουγέννων έτους 2018.
32.    Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εορτασμού Νέου Έτους και Θεοφανείων-Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.
33.    Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εορτασμού της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-30 Ιανουαρίου 1821».
34.    Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση νέας παροχής, στην πλατεία Καΐλα της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
35.    Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετατόπιση υπάρχουσας παροχής, στην πλατεία της Τ.Κ. Δημητρόπουλου Δήμου Αιγιαλείας.
36.    Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-30 Ιανουαρίου 1821».
37.    Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των εκτελούμενων δημοτικών έργων για το έτος 2019.
38.    Γνωμοδότηση για την «Οριοθέτηση τμήματος του χειμάρρου «Θολοπόταμου» στην Τ.Κ. Νεραντζιών Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας (θέση ιδιοκτησίας Στάικου)».
39.    Έγκριση της υπ’ αριθ.103/2018 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας».
40.    Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγείρας».
41.    Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγίου».
42.    Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ακράτας».
43.    Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Διακοπτού».
44.    Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ερινεού».
45.    Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Συμπολιτείας».
46.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου».
47.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας-Α-κράτας-Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού».
48.    Άρση διακοπής εργασιών και 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-ανακαίνιση του πρώην Ι.Κ.Α. Αιγίου για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας».
49.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού».
50.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
51.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας».
52.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας».
53.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας».
54.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας».
55.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού».
56.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Βαλιμητίκων  Δήμου Αιγιαλείας».
57.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Δαφνών Δήμου Αιγιαλείας».
58.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Δημητρόπουλου και στην Τ.Κ. Ροδοδάφ-νης Δήμου Αιγιαλείας».
59.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Κουνινάς Δήμου Αιγιαλείας».
60.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας».
61.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας».
62.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Μάγειρα και στην Τ.Κ Δημητρόπουλου Δήμου Αιγιαλείας».
63.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στη Δ.Κ. Διακοπτού, στην Τ.Κ. Eλαιώνα και στην Τ.Κ. Νικολαιίκων  Δήμου Αιγιαλείας».
64.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Eλαιώνα και στην Τ.Κ. Καθολικού  Δή-μου Αιγιαλείας».
65.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας».
66.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικής οδού από φερτά υλικά στην Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας».
67.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Δαφνών Δήμου Αιγιαλείας».
68.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων σε δημοτική οδό οικισμού Καλυβίτη στη Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αι-γιαλείας».
69.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων σε δημοτική οδό οικισμού Γαρδενά στην Τ.Κ. Κερύνειας Δήμου Αι-γιαλείας».
70.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων στην Τ.Κ. Κούμαρι Δήμου Αιγιαλείας».
71.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων στην Τ.Κ. Μαυρικίου, οικ. Άνω Μαυρίκι Δήμου Αιγιαλείας».
72.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων σε δημοτική οδό οικισμού Μαμουσιάς στη Τ.Κ. Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας».
73.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση πυρκαγιάς Τ.Κ. Λόγγου Αιγιαλείας».
74.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση πυρκαγιάς Τ.Κ. Σελι-νούντα Αιγιαλείας».
75.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση πυρκαγιάς Τ.Κ. Τεμέ-νης Αιγιαλείας».
76.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας».
77.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας και τη μεταφορά τους στον σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας».
78.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας».
79.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική εγκατάσταση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Δ.Ε. Αιγίου».
80.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική εγκατάσταση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Δ.Ε. Διακοπτού».
81.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική εγκατάσταση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις Δ.Ε. Συμπολιτείας και Ερινεού».
82.    Διαγραφή ποσών από βεβαιωθείσες παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
83.    Διαγραφή απόδοσης δικαιώματος κατάληψης περιπτέρου ετών 2017 & 2018, στο όνομα Μαρία Μπαρκουρά.
84.    Διαγραφή δικαιώματος κατάληψης περιπτέρου ετών 2016, 2017 & 2018, στο όνομα Βασίλειος Παπασπυρόπουλος.
85.    Διαγραφή χρεών της Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ