ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός του 2019, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας

Με 5 θέματα και με κυριότερο την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 2019, συνεδριάζει την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περικλή Παπαγιαννακόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
2.    Συμπλήρωση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
3.    Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 257/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 248/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
4.    Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 258/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 249/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας».

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ