ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας με μόλις ένα θέμα

Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση της με αριθμό 94/2018 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» και υποβολή πρότασης/αίτησης για χρηματοδότηση του έργου-πράξης, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/Leader», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ