ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εκτάκτως συνεδριάζει την Τρίτη 28 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 248/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
2.    Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 249/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας».

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ