ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας

Με 9 θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

1.    Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους και ορισμός νέου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
2.    Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.355/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων προσώπων για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αιγιαλείας».
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων».
5.    Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.147/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης αναγκαιότητας τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά φωτιστικού σώματος, επί της οδού Μαΐστρου της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας.
6.    Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.148/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης αναγκαιότητας τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά φωτιστικών σωμάτων, επί της οδού Ανθέων της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας.
7.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους χρήσης βυτίου στην κα Αδαμαντία Αγγελοπούλου.
8.    Διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου ετών 2017 & 2018.
9.    Διαγραφή ποσών από ετήσιο πάγιο τέλος Κοιμητηρίου Αιγίου, έτους 2018.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα