ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, συγκαλείται την Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι στο γραφείο δημάρχου, με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής:

1.    Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ανατολικής Αιγιάλειας» Δήμου Αιγιαλείας.
2.    Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 188/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας».

PrintEmail

  
 

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ